Søg om projektstøtte

Vi støtter de projekter, der gør den største forskel for børn med kræft

Edith og Ingrid

Søg om midler til

  • Lægevidenskabelig og anden forskning (inkl. ph.d.-projekter, forskningsstipendier og -ophold, faglige møder/konferencer samt forskningsinfrastruktur) 
  • Faglige udviklingsprojekter (fx inden for sygepleje, rehabilitering eller det psykosociale område) Vær opmærksom på, at der er kommet nye retningslinjer for ansøgninger til faglige udviklingsprojekter. Læs mere i ansøgningsvejledningen
  • Uddannelses- og mødeaktiviteter på børnekræftområdet
  • Oplysning og information (fx informationsmaterialer og -værktøjer) 
  • Sociale aktiviteter for børn med kræft
Micas Rigshospitalet035

Ansøgningsvejledning

Alle kan søge om støtte til projekter og aktiviteter inden for vores formål.

I vores ansøgningsvejledning kan du læse mere om kriterierne for ansøgning og støtte.

 

Din ansøgning kommer ikke i betragtning, hvis den ikke opfylder vores ansøgningskrav.  

Ansøgningsfristen for at søge midler er hvert år den 1. oktober kl. 12.00.

Ansøgninger om midler til forskningsstipendier og konferencer kan søges året rundt. 

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Statusrapport og afsluttende rapport

Alle bevillingsmodtagere skal holde os opdateret om projektets fremdrift og resultater. 

Det gør vi for at sikre, at vores indsamlede midler går til de projekter, som gør den største forskel for børn med kræft. Og for at vi kan formidle vigtige forskningsresultater til bl.a. samarbejdspartnere og til familier der har et barn med kræft.

 

Hvis du har modtaget midler fra Børnecancerfonden til et forsknings-, udviklings- eller oplysningsprojekt, skal du sende os en statusrapport på projektet én gang årligt, indtil projektet er afsluttet.

 

Skabeloner til statusrapporter finder du her. Når du har udfyldt skabelonen, skal du maile den til kontakt@boernecancerfonden.dk.

 

Når dit projekt er afsluttet, skal du sende os en afsluttende rapport på projektet, vedlagt et afsluttende regnskab. 

 

Skabeloner til afsluttende rapporter findes her. Når du har udfyldt skabelonen, skal du maile den til kontakt@boernecancerfonden.dk

BC Riget 16

Læs mere om, de projekter vi tidligere har støttet

Dnaforskning Staging

Den danske forskning gør en markant forskel for børn med kræft.

Læs mere om forskning i børnekræft
Micas Rigshospitalet031

Kræft påvirker hele familien. Og det kan være tiltrængt med et ophold, en samtale eller en udstrakt hånd.

Støtte til familier
20180410 Ida Bornecancerfonden 210

Oplysning, vejledning og uddannelse er vigtigt. Jo mere man ved, jo bedre er man rustet.

Oplysning