Familiestøtte

Byggesæt inspirerer til leg og kreativitet

Projektet vil stimulere til leg og kreativitet for børn med kræft gennem specialdesignede byggesæt.

Familiestøtte
2020
2021
afsluttet
Projektansvarlig:

Arkitekt Charlotte Carstensen

Støttet med:

624.100 kr.

Larry

Formål

De er sammensat, så børnene får brugt kroppen, så meget de nu kan. Hvert sæt indeholder et foto til inspiration. Men byggeprocessen er en åben opgave. Hver måned modtager den enkelte børnekræftafdeling et nyt byggesæt, som stilles til rådighed for børn med kræft i alderen 3–10 år og deres familier. 

Status: projekt er afsluttet

Resultater

Byggesættene understøtter de indlagte børns naturlige lyst til leg og kreativitet ved at invitere dem til fordybelse og læring. De stimulerer børnenes fin- og grovmotorik og får dem til at bruge kroppen aktivt på forskellige måder.

 

Derudover giver byggeprocessen ro og samvær – og skaber vigtige samtaler mellem barnet, personalet og de pårørende. Omdrejningspunktet for samværet mellem de syge børn og deres familie flytter sig, når barnet – trods sygdom – bliver den aktive igangsætter.

 

Projektet har bidraget med vigtig viden om, hvordan leg og bevægelse kan understøtte trivsel og et normalt hverdagsliv for indlagte børn med kræft og andre kroniske sygdomme.

Støtteår

  • Støttet med 374.100 kr. i 2019
  • Støttet med 200.000 kr. i 2020
  • Støttet med 50.000 kr. i 2021