Familiestøtte

Tjek på ungdomslivet efter kræft

Unge-tjek-programmet er et skræddersyet, psykosocialt støttetilbud til 12-18-årige unge med kræft.

Familiestøtte
2020
2021
2022
igangværende
Projektansvarlig:

Projektsygeplejerske Margrethe Fogh Nielsen, Rigshospitalet

Støttet med:

1.007.556 kr.

Cornelia DSC4866RET

Formål

Der er givet midler til at afprøve programmet på Rigshospitalet som et pilotprojekt. Målet er at støtte de unge til at mestre deres livssituation gennem en målrettet, tværfaglig indsats.

 

Programmet giver støtte til de unge vedrørende emner som intimitet, kropsopfattelse, uddannelse, angst og bekymringer. Efter de unges eget ønske har programmet også fokus på deres inddragelse i behandlingen. Blandt andet gennem adgang til individualiseret og alderstilpasset information. 

Status: projekt er i gang

Delresultater

Unge-tjek-programmet indgår i dag som en fast del af behandlingen af alle nydiagnosticerede unge med kræft på Rigshospitalet.

 

Programmet har stor betydning for både unge med kræft, deres forældre og personalet på afdelingerne. Det er med til at afdække psykisk sårbarhed, sætte fokus på skoleliv og uddannelse – og sikre, at de unge inddrages i egen pleje. Forældre og sundhedspersonale har fået skærpet deres opmærksomhed på, hvordan man kommunikerer med de unge og det særlige ved at være ung og have kræft.

 

Projektsygeplejerske Margrethe Fogh Nielsen er i gang med at dokumentere Unge-tjek-programmet i form af et egentligt uddannelsesprogram for de sygeplejersker, som fremadrettet skal varetage ungekoordinatorfunktionen. Det skal sikre, at programmet kan blive udbredt til de øvrige børnekræftafdelinger.

Støtteår

  • Støttet med 500.000 kr. i 2019
  • Støttet med 250.00 kr. i 2020
  • Støttet med 257.556 kr. i 2021