Forskningsprojekt

2023-kongres i nordiske børnekræftforeninger havde fokus på generne

Afholdt 2023-kongres i nordiske børnekræftforeninger med 400 forskere, sygeplejersker og andre faggrupper fra de nordiske og baltiske lande. 

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Sektionschef, overlæge Anders Castor, Skånes Universitetshospital

Støttet med:

100.000 kr.

DNA3 Animation

Formål

Der er givet midler til at afholde en stor kongres i regi af de nordiske samarbejdsorganisationer NOPHO og NOBOS i 2023. NOPHO er det nordiske samarbejde mellem læger, der arbejder med børnekræft, mens NOBOS er det tilsvarende samarbejde mellem sygeplejersker.  Konferencen er det forum, hvor den nyeste lægefaglige og sygeplejefaglige forskning inden for børnekræftområdet bliver delt i Norden.  

 

Status

Projektet er afsluttet. I kongressen deltog omkring 400 forskere, sygeplejersker og andre faggrupper fra de nordiske og baltiske lande. Temaet var bl.a. genernes indflydelse på børnekræft – og målrettet behandling af børn med kræft på baggrund af DNA-analyser. 

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter