Forskningsprojekt

SPECTRA – Ny biobank skal bidrage til forskning i bivirkninger efter stamcelletransplantation

Projektet etablerer en ny biobank for at udvikle forskningen i bivirkninger efter børns stamcelletransplantationer. 

Forskningsprojekt
2020
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Klaus Gottlob Muller, Rigshospitalet

Støttet med:

500.000 kr.

DNA Forskning

Formål

Overlevelsen ved leukæmi hos børn er forbedret over de seneste årtier. Men behandlingen med bl.a. stamcelletransplantation forårsager alvorlige bivirkninger og senfølger. 

 

Med projektet etableres en biobank, SPECTRA, der samler biologisk materiale fra de transplanterede børn taget før, under og efter behandling med stamcelletransplantation. 

 

Biobanken vil være et vigtigt udgangspunkt for både dansk forskning og deltagelse i internationalt forskningssamarbejde inden for stamcelletransplantation af børn.

 

Målet er at kortlægge mekanismerne bag børnenes bivirkninger og senfølger. Det vil på sigt gøre det muligt at udvikle individualiseret behandling.

 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter