Forskningsprojekt

SPECTRA – Ny biobank skal bidrage til forskning i bivirkninger efter stamcelletransplantation

Overlevelsen ved leukæmi hos børn er forbedret over de seneste årtier. Men behandlingen med bl.a. stamcelletransplantation forårsager alvorlige bivirkninger og senfølger.

Forskningsprojekt
2020
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Klaus Gottlob Muller, Rigshospitalet

Støttet med:

500.000 kr.

DNA Forskning

Formål

Med projektet etableres en biobank, der samler biologisk materiale fra de transplanterede børn. Målet er at kortlægge mekanismerne bag børnenes bivirkninger og senfølger. Det vil på sigt gøre det muligt at udvikle individualiseret behandling.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.  

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter