Forskningsprojekt

Forebyggelse af åreforkalkning og hjertekarsygdom som senfølger efter stamcelletransplantation

Projektet undersøger bl.a. forekomsten af stofskifteforstyrrelser hos børn, der er behandlet med stamcelletransplantation, for at forebygge tidlig åreforkalkning og hjertekarsygdom i voksenlivet.

Forskningsprojekt
2021
Afsluttet
Projektansvarlig:

Læge Tina Gerbek, Amager og Hvidovre hospital

Støttet med:

195.748 kr.

Forsker Stock2

Formål

Børn, som er behandlet med stamcelletransplantation, har øget risiko for at udvikle senfølger i form af bl.a. stofskifteforstyrrelser (metabolisk syndrom). Det kan føre til tidlig åreforkalkning og hjertekarsygdom.

 

Projektet undersøger hyppigheden af stofskifteforstyrrelser hos børnene samt tegn på tidlig åreforkalkning hos voksne, der som børn er blevet behandlet med stamcelletransplantation.

 

Målet er at kunne identificere individuelle risikomarkører, som kan medvirke til at forebygge åreforkalkning og hjertekarsygdom hos denne patientgruppe.

Status

Projektet er afsluttet.

Resultater

Forskerne har undersøgt forekomsten af stofskifteforstyrrelser hos 96 patienter, som i barndommen er blevet behandlet med stamcelletransplantation. De har desuden undersøgt patienternes halskar for åreforkalkning og karrene omkring hjertet. Projektet har påvist åreforkalkning i halskarrene hos ca. 30 % af patienterne. Det er en klart forhøjet forekomst i forhold til normalbefolkningen.

 

Forskerne forventer, at studiets resultater vil medføre reviderede anbefalinger for forebyggelse og opfølgning hos overlevere efter stamcelletransplantation som børn. Resultaterne vil også få betydning for forskernes forståelse af risikoen for hjernekarsygdom efter kræftbehandling hos børn mere generelt.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter