Forskningsprojekt

Øget forståelse for senfølger efter stamcelletransplantation

Studiet undersøger årsagerne til knogleskørhed eller nedsat knoglemasse som senfølge til behandling med stamcelletransplantation hos børn med kræft.

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Medicinstuderende Kathrine Møller Fogelstrøm, Rigshospitalet

Støttet med:

130.000 kr.

Micas Rigshospitalet001

Formål

Stamcelletransplantation er en effektiv behandling til børn med kræft, hvor kemoterapi alene ikke har tilstrækkelig effekt til at kontrollere kræftcellerne. Men behandlingen giver risiko for en lang række senfølger, bl.a. knogleskørhed eller forstadier hertil fx i form af nedsat knoglemasse.

 

Projektet sigter mod at opnå ny og større viden om årsagerne til dette tidlige knogletab ved at undersøge blodprøver fra over 110 børn og unge, der er blevet knoglemarvstransplanteret på Rigshospitalet i perioden 2015-2021. For hver deltager vil forskerne undersøge flere blodprøver der er taget til forskellige tidspunkter i løbet af transplantationsforløbet. Første prøve bliver taget før transplantationen, mens den sidste bliver taget et år efter transplantationen. Blodprøverne undersøges for markører for både knoglenedbrydning og knogleopbygning.

 

En forståelse af årsagerne bag tabet af knoglemasse vil forbedre mulighederne for at forebygge og behandle knogletabet optimalt. Det kan mindske risikoen for udvikling af knogleskørhed hos børn, der er behandlet med stamcelletransplantation.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter