Forskningsprojekt

Øget forståelse for senfølger efter stamcelletransplantation

Stamcelletransplantation er en effektiv behandling til børn med kræft, hvor kemoterapi alene ikke har tilstrækkelig effekt til at kontrollere kræftcellerne. Men behandlingen giver risiko for en lang række senfølger, bl.a. knogleskørhed eller forstadier hertil fx i form af nedsat knoglemasse. 

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Medicinstuderende Kathrine Møller Fogelstrøm, Rigshospitalet

Støttet med:

130.000 kr.

Micas Rigshospitalet001

Formål

Med dette studie ønsker forskerne at opnå en ny og større viden om årsagerne til dette tidlige knogletab. En forståelse af årsagerne bag tabet af knoglemasse vil forbedre mulighederne for at forebygge og behandle knogletabet optimalt. Det kan mindske risikoen for udvikling af knogleskørhed hos børn, der er behandlet med stamcelletransplantation. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.  

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter