Forskningsprojekt

LATER: Bedre livskvalitet for børn og unge, der har overlevet kræft

Projektet vil arbejde på at optimere og ensrette opfølgningen for børnekræftoverlevere over hele Danmark.  

Forskningsprojekt
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Overlæge Christine Dahl, Rigshospitalet

Støttet med:

300.000 kr.

Micas Rigshospitalet021

Formål

Overlevere efter kræft i barndommen går til opfølgende kontroller på landets børne- og voksenkræftafdelinger gennem mange år, nogle gange hele livet. Men der mangler viden om, hvor det er relevant med hyppig opfølgning for senfølger, og hvor der er behov for mindre intens kontrol.

 

Projektet vil sikre ensretning af opfølgningen for børnekræftoverlevere over hele Danmark. Det skal bl.a. ske gennem systematisk dataindsamling og etablering af egentlige senfølgeklinikker, hvor helbredte børn og unge understøttes i at realisere deres potentiale trods senfølger. 

Status

Projektet starter snart.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter