Forskningsprojekt

United – Kommunikationen i familier til et barn med kræft styrkes

Når et barn diagnosticeres med kræft, forandres og udfordres hele familiens hverdag.

Forskningsprojekt
2021
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Ayo Wahlberg, Rigshospitalet

Støttet med:

750.000 kr.

Micas Rigshospitalet056

Formål

Projektet UNITED har til formål at styrke kommunikationen i familier til et barn med kræft. Det skal forbedre familiens samlede trivsel og livskvalitet gennem en tidlig indsats. Familierne er med til at bestemme, hvordan indsatsen skal formes efter deres behov og konkrete udfordringer. 

Status

Projektet er i gang.

Delresultater

Forskerne har identificeret, at søskendes mistrivsel og mangel på støttetilbud til søskende er en af de store udfordringer i familierne. Det er tilbagemeldingen på tværs af de deltagende familier.

 

Manglen på støtte til søskende er også blevet fremhævet af det sundhedsfaglige personale som en af de store problematikker. Det har ført til udviklingen af et tidligt integreret støttetilbud rettet mod søskende.

 

Projektet ved navn SUPREME er også støttet af Børnecancerfonden med 1,5 mio. kr. ved uddelingen i 2022.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter