Familiestøtte

Børneliv under og efter kræft: Tidlig indsats for førskolebørn med kræft og deres familier

Projektet vil skabe en tidlig, forebyggende indsats for førskolebørn med kræft.

Familiestøtte
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Socialpædagog Laila Uhrskov Hansen, Rigshospitalet

Støttet med:

612.000 kr.

Marie DSC5525RET

Formål

I dag tilbyder børnekræftafdelingen forældrene råd og vejledning omkring udfordringer forbundet med barnets tilbagevenden til daginstitution og opstart i skole. Men der er behov for, at børnenes daginstitutioner inddrages mere, viser en interviewundersøgelse.

 

Projektet vil bl.a. afholde netværksmøder med fokus på, hvilke støttetiltag der skal igangsættes, når barnet starter i institution igen.

 

Projektet inkluderer også kompetenceudvikling og udvikling af vejledningsmateriale til det pædagogiske personale. 

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden. 

Samarbejdspartnere

Projektet er delvist finansieret i samarbejde med Ole Kirks Fond og Jascha Fonden.

Se andre familiestøtteprojekter

viser 27 af 27 projekter