Familiestøtte

Lige adgang til lindrende behandling

Udviklingsprojektet har til formål at sikre børn med kræft og deres familier lige adgang til specialiseret lindrende behandling (palliation) og opfølgende samtaler for familien efter barnets død.

Familiestøtte
2021
igangværende
Projektansvarlig:

Projektsygeplejerske Line Dyrgaard, Rigshospitalet

Støttet med:

250.000 kr.

Micas Rigshospitalet021

Formål

Projektet udspringer af et andet udviklingsprojekt om palliation støttet af Børnecancerfonden i 2016. Det udmøntede sig i en ansættelse af en dedikeret palliationssygeplejerske.

 

Det dedikerede fokus på lindrende behandling har afdækket, at der i dag er ulige adgang til tidlig henvisning til palliation. Og at familier til børn med kræft, der afslutter livet andre steder end på børnekræftafdelingen, ikke får tilbudt samme hjælp. Der er derfor givet støtte til at implementere klare kriterier og strukturer for henvisning og sorgstøtte. 

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden.