Familiestøtte

Nyt søskendeprogram på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Støtte til et nyt særligt søskendeprogram på H.C. Andersen Børne- og Ungdomshospital, der hjælper søskende til kræftramte børn. 

Familiestøtte
2023
Starter snart
Projektansvarlig:

Projektsygeplejerske Janet Tekaia

Støttet med:

50.000 kr.

Edith og Ingrid

Formål

Når et barn får kræft, har det store konsekvenser for hele familien. Ikke mindst raske søskende bliver påvirket af den nye hverdag, hvor savn, bekymringer og angst for selv at blive syg kan fylde meget.   

 

Børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital (OUH) har fået midler til at implementere et særligt søskendeprogram – og udvikle programmet til at blive et nationalt tilbud. Programmet er inspireret af et lignende program på børnekræftafdelingen i Aalborg. Det er funderet i en helt ny ph.d.-afhandling fra OUH, der bekræfter de store konsekvenser, et børnekræftforløb har for raske søskende.  

 

Projektet vil konkret implementere tre tiltag: 

 

1. Kontaktsygeplejerskeordning  
Alle søskende skal have tilbudt deres egen kontaktsygeplejerske, så børnene har en fortrolig person på afdelingen, som har fokus på dem.  

 
2. Rundvisning for søskende  
En rundvisning på afdelingen dedikeret til søskende skal være med til at give søskende et indblik i, hvad der sker med deres syge bror eller søster. Søskende skal føle sig set og betydningsfulde.  

 
3. Etablering af søskendegrupper  
Der vil blive afholdt sociale aftener for søskende, hvor de kan mødes og tale om, hvad de har på hjerte. Målet er også at give børnene et netværk blandt ligesindede, så de kan bruge hinanden i svære situationer. 

Status

Projektet starter snart.

Se andre familiestøtteprojekter

viser 27 af 27 projekter