Forskningsprojekt

Mere viden om tilbagefald efter immunterapi

Immunterapi (CAR-T-celleterapi) har øget overlevelsen betydeligt for børn med leukæmiformen, B-ALL. Men ca. 50 % af børnene får stadig tilbagefald. 

Forskningsprojekt
2021
igangværende
Projektansvarlig:

Forsker Katrine Kielsen, Rigshospitalet

Støttet med:

900.000 kr.

Dnaforskning Staging

Formål

I et nordisk samarbejde vil forskerne undersøge, hvilken betydning de såkaldte CAR-T-celler (antal, type og funktion) og patientens øvrige immunsystem har for risikoen for tilbagefald. Målet er at kunne identificere de børn, der er i særlig risiko. På længere sigt er målet, at øget viden om baggrunden for tilbagefald kan hjælpe til at forbedre behandlingen.

 

Resultaterne fra studiet vil således hjælpe børn, der bliver behandlet med CAR-T-celleterapi for ALL. Men projektet forventes også at kunne forbedre behandlingsresultaterne af CAR-T-celleterapi mod andre kræfttyper, som i øjeblikket er ved at blive etableret. 

Status: projekt er i gang 

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret.