Det går pengene til

Thomas Frandsen, Overlæge og dr.med.

Børnecancerfonden er grundlagt i 1995 og er den enkeltorganisation, der gennem årene har ydet det største bidrag til forskning i børnekræft

Vi ved, at forskning er den eneste vej til at løse gåden om, hvorfor børn får kræft, til at helbrede dem og helbrede dem til et liv uden senfølger.

Med 2022s uddeling på 52 millioner har fonden doneret i alt 522 millioner kroner til sagen. Midlerne går først og fremmest til børnekræftforskning, men vi giver også direkte støtte til børnene, deres familier og til uddannelse af læger, sygeplejersker og andre, der arbejder med kræftsyge børn.

Vi har udvidet de psykosociale tilbud og har i samarbejde med Foreningen Cancerramte Børn udviklet et landsdækkende akut tilbud med socialrådgiver- og psykologhjælp, som går under navnet; FAVN. Vi vil udvide antallet af samtalegrupper til både de kræftsyge børn og unge og deres søskende.

Målrettet forskning i børnekræft har betydet, at overlevelsen er forbedret de sidste 28 år, men faktum er desværre også, at kun 6 ud af 7 børn overlever deres kræftsygdom, og at halvdelen af børnekræftoverleverne har svære senfølger efter deres sygdom og behandling, som de må leve med resten af livet. Vi har derfor brug for al den støtte, vi kan få til børnene.

Støt nu

BØRNECANCERFONDEN I TAL - BOBLER 2022

Under 5 % af de indsamlede midler går til administration – resten går til fondens indsats for børn med kræft

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling