Forskningsprojekt

Cirkulerende DNA-stykker kan måske bruges til at diagnosticere hjernetumorer

Hos børn med hjernetumorer kan det være svært at tage en biopsi af tumoren uden samtidig at beskadige de raske hjerneceller.

Forskningsprojekt
2020
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

900.000 kr.

DNA Stock2

Formål

De seneste års udvikling i molekylærgenetiske analyser har gjort det muligt at opspore brudstykker af kræftcellers sygdomsspecifikke arvemasse (DNA) i blodprøver og den væske, som omgiver hjernen (CSF).  

 

Formålet med dette projekt er at undersøge en ny metode til at opspore cirkulerende stykker af kræftcellernes DNA. Håbet er, at metoden kan anvendes til at diagnosticere børn med hjernetumorer. Og at den kan være med til at afkorte tiden fra første symptom til start af behandling.

 

Projektet vil også undersøge, om mængden af cirkulerende DNA fra kræftcellerne kan anvendes til at følge udviklingen af sygdommen.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden i takt med, at de bliver publiceret

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter