Forskningsprojekt

Cirkulerende DNA-stykker kan måske bruges til at diagnosticere hjernetumorer

Projektet undersøger en ny metode til at opspore cirkulerende stykker af kræftcellernes DNA. 

Forskningsprojekt
2020
Igangværende
Projektansvarlig:

Professor Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

900.000 kr.

DNA Stock2

Formål

Hos børn med hjernetumorer kan det være svært at tage en biopsi af en hjernetumor uden samtidig at beskadige de raske hjerneceller. De seneste års udvikling i molekylærgenetiske analyser har gjort det muligt at opspore brudstykker af kræftcellers sygdomsspecifikke arvemasse (DNA) i blodprøver og den væske, som omgiver hjernen (CSF). 

 

Formålet med dette projekt er at undersøge en ny metode til at opspore cirkulerende stykker af kræftcellernes DNA. Håbet er, at metoden kan anvendes til at diagnosticere børn med hjernetumorer, og at den kan være med til at afkorte tiden fra første symptom til start af behandlingen. 

 

Projektet vil også undersøge, om mængden af cirkulerende DNA fra kræftcellerne kan anvendes til at følge udviklingen af sygdommen.

Status

Projektet skrider frem som planlagt. Bevægelser og (del-)resultater i projektet vil blive beskrevet her på siden.

Samarbejdspartnere

Projektet er støttet i samarbejde med Team Rynkeby Fonden.

Se andre forskningsprojekter

viser 127 af 127 projekter