Forskningsprojekt

RESPECT – Tidlig rehabilitering af børn med kræft

RESPECT er et nationalt rehabiliteringsstudie der undersøger, om livskvaliteten for skolebørn med kræft kan forbedres ved at bibeholde børnenes tilknytning til klassefællesskabet.

Forskningsprojekt
2020
2021
2022
Igangværende
Projektansvarlig:

Lektor, ph.d. postdoc Hanne Bækgaard Larsen, Rigshospitalet

Støttet med:

6.590.000 kr.

20180410 Ida Bornecancerfonden 28

Formål

Forskerne har gennem de seneste 10 år undersøgt, om livskvaliteten for skolebørn med kræft kan forbedres ved at bibeholde børnenes tilknytning til klassefællesskabet under behandlingen. Konkret har forskerne testet tre interventioner:  

 

 1. Tilknytning af 2 ambassadører (klassekammerater), som skiftevis besøger barnet på hospitalet. 
 2. Et aldersdifferentieret undervisningsprogram om børnekræft for barnets skoleklasse. 
 3. Effekt af fysisk aktivitet under indlæggelse. 

 

Projektet har vist stor effekt på børnenes trivsel. På den baggrund blev RESPECT implementeret på de fire danske børnekræftafdelinger fra 2018-2021. Implementeringen blev også støttet af Børnecancerfonden. Projektet har dermed samlet modtaget 16,4 mio. kr. i støtte af siden 2012. 

 

Fra 2023 har Børnecancerfonden valgt at overtage RESPECT for at sikre, at det fortsætter som et fast tilbud til alle børn med kræft på alle børnekræftafdelinger i Danmark. RESPECT drives fortsat af ph.d. og postdoc Hanne Bækgaard Larsen, Rigshospitalet. 

Status: projektet er i gang

Delresultater

Forskerne har gennem projektet indsamlet spørgeskemadata om bl.a. livskvalitet, ensomhed og sociale udfordringer hos børnene. De kvalitative resultater fra forskningsindsatsen viser bl.a., at mere end 89 % af børnene med kræft vurderer ambassadør-dagene som værende mellem 1 og 3 på en skala fra 1-10, hvor 1 er en glad smiley, og 10 er en sur smiley. Det samme gælder for 94 % af ambassadørerne. Desuden beskriver 94 % af lærerne, at skoleundervisningen i børnekræft er meget relevant. Og 98 % mener, at den har givet en øget forståelse blandt klassekammeraterne.  

 

De børn med kræft, der har deltaget i forskningsprojektet, har markant bedre kondition, muskelstyrke og fysisk funktion sammenlignet med kontrolgruppen under og efter afsluttet behandling. 

 

Frem mod 2025 vil en ph.d.-studerende opgøre og formidle de endelige resultater af RESPECT på børnenes skolefaglige niveau og psykosociale trivsel ét år efter afsluttet behandling. 

Støtteår

 • Støttet med 1 mio. kr. i 2012
 • Støttet med 600.000 kr. i 2013
 • Støttet med 700.000 kr. i 2015
 • Støttet med 500.000 kr. i 2016
 • Støttet med 1.2 mio. kr. i 2017
 • Støttet med 240.000 kr. i 2018
 • Støttet med 397.400. kr. i 2019
 • Støttet med 500.000 kr. i 2020
 • Støttet med 1 mio. kr. i 2021
 • Støttet med 460.000 kr. i 2022

Se andre forskningsprojekter

viser 125 af 125 projekter