Forskningsprojekt

ALL-STAR-studiet opgør senfølger efter leukæmi for at forbedre børnenes livskvalitet

Børn med leukæmiformen ALL oplever ofte alvorlige senfølger, som kan medføre tidlig død samt nedsat livskvalitet. Forskerne ved ikke nok om senfølger som følge af behandlingen. Derfor vil det nordiske ALL-STAR-projekt opgøre omfanget af senfølger hos børnene.
Forskningsprojekt
igangværende
Bivirkninger og senfølger
2022
2021
2020
Projektansvarlig:

Overlæge, ph.d., projektchef Thomas Leth Frandsen, Rigshospitalet

Støttet med:

12.200.000 kr.

BC Riget 5

Formål

Forskerne undersøger bl.a. udbredelsen og typen af senfølger samt deres betydning for børnenes funktionsniveau og livskvalitet. Projektets mål er også at identificere tidlige risikofaktorer, så senfølger bedre kan forebygges.

Status: projekt er i gang

Delresultater

Projektets seks delstudier forløber efter planen. Flere har givet vigtige delresultater: Et af delstudierne har bl.a. vist, at en stor del af overleverne efter ALL i barndommen lider af hæmokromatose (ophobning af jern i kroppen) mange år efter, de har afsluttet deres behandling.

 

Tilstanden kan give smerter, hjerteproblemer og organskader. Fundet har ført til, at alle ALL-overlevere i Norden nu bliver screenet for tilstanden som en del af deres kontrolprogram. Et andet delstudie har vist, at børn med ALL, der udvikler blodpropper som bivirkning til behandlingen, har svær sygdom i blodkarrene, mange uger før blodproppen bliver diagnosticeret.

 

Studiet er det første nogensinde til at vise denne sammenhæng. Lægerne håber i fremtiden at kunne give karbeskyttende behandling til de børn, som har svær sygdom i blodkarrene på et meget tidligt tidspunkt i forløbet.

Støtteår

  • Støttet med 4 mio. kr. i 2017
  • Støttet med 3 mio. kr. i 2019
  • Støttet med 2 mio. kr. i 2020
  • Støttet med 1,5 mio. kr. i 2021
  • Støttet med 1,7 mio. kr. i 2022