Nyheder

|

03. december 2021

Forskning i børnekræft er også omsorg

Balloner Forskningsdag Frit V2

Vi har netop uddelt Henrik Hertz’ Forskningslegat på 250.000 kr. Stort tillykke til Hanne Bækgaard Larsen for solid forskning og de ekstraordinære resultater du har skabt for børn med kræft.

 

Henrik Hertz’ Forskningslegat er opkaldt efter stifteren af Børnecancerfonden. I næsten 50 år arbejdede Overlæge, Henrik Hertz, utrætteligt for at forbedre vilkårene for børn og unge med kræft og deres familier. I dag nyder han pensionisttilværelsen.

 

At legatet går til Hanne Bækgaard Larsen, er ikke nogen overraskelse. Hun har udført værdifuld, seriøs, vigtig og nytænkende forskning, som mest af alt har taget udgangspunkt i børnenes ønsker og behov. Hun hædres særligt for sit arbejde med det psykosociale-aspekt under behandlingen af børnekræft gennem projektet, RESPECT, som hun leder og koordinerer.

 

Børnecancerfonden ansporer til forskning 

 

Børnecancerfondens Henrik Hertz’ Forskningslegat uddeles til den forsker eller forskergruppe, der kan dokumentere særlige forskningsresultater eller særligt perspektivrige forskningsprojekter inden for børnecancerområdet. Legatet kan også uddeles til en person, indstillet af seniorforskere eller ledere indenfor dansk børneonkologi, som gør eller har gjort en ekstraordinær indsats for området børn med kræft i Danmark. Legatet uddeles hvert andet år og skal anvendes til lægevidenskabelig eller anden forskning eller til studie-/forskningsophold i udlandet med fokus på børnecancer. Et vigtigt element i Børnecancerfondens arbejde er at støtte yngre, talentfulde forskere og at understøtte samarbejde med internationale forskningsmiljøer. Det er fondens bestyrelse, der vurderer alle indstillinger og beslutter, hvem der skal modtage legatet.

 

Hanne Bækgaard Larsen har skabt de rette rammer

 

Hanne Bækgaard Larsen er sygeplejerske, sociolog, PhD. og Lektor. Udviklingen inden for børnekræftområdet har været en af sundhedsvæsenets allerstørste succeser, men afspejler ikke kun intensiveret og forbedret kirurgi, strålebehandling og kemoterapi. 

 

Udvikling af højt specialiseret sygepleje har været afgørende, og for de mange patienter, der i dag bliver helbredt, har en dybere forståelse for de mange motoriske og psykosociale udfordringer, der møder patienten og familien, bidraget til at sikre, at patienten både under og efter behandling kan fortsætte en så normal som muligt fysisk og psykosocial udvikling. Dette kræver andet og mere end omsorg. Hanne har været drivende inden for lokal, national og international psykosocial forskning, og er desuden formand for afdelingens forskningsudvalg, der vurderer samtlige forskningsprojekter, der direkte medfører patientkontakt. 

 

Hanne Bækgaard Larsen, blev sidste år tildelt et lektorat på Københavns Universitet pga. sin forskningstyngde, og hun er suverænt den mest produktive børneonkologiske sygeplejefaglige/psykosociale forsker i Danmark med 39 videnskabelige publikationer og vejleder for 10 PhD-studerende, herunder 6 igangværende. 

 

Hanne tildeles især legatet på baggrund af det forskningsbaserede rehabiliteringsprojekt, RESPECT.

 

RESPECT – for børnene

 

Hvert 4. barn med kræft oplever sociale udfordringer. Det skyldes flere aspekter af dét – at blive revet ud af sit hverdagsliv. Hanne Bækgaard Larsen, der driver forskningsprojektet, har spurgt børnene, hvad de mangler under deres behandling. Langt de fleste børn sagde, at de savnede deres venner. Men da børn under behandling af børnekræft bruger meget af tiden på hospitalet, måske endda i isolation, er det svært at gøre noget ved dette, helt menneskelige, ønske. Men Hanne ser muligheder. Hvordan kan vi bringe vennerne til barnet, når nu barnet ikke kan komme til vennerne? En vild tanke måske. 

 

Men det er det, vi i dag kalder RESPECT-projektet.

 

RESPECT er et ambassadørprojekt, hvor børn med kræft får besøg af deres raske venner på hospitalet – også selvom de er isolation. Derudover undervises klassen (og læreren) i børnekræft. Det er vigtigt for børnene at være sammen med deres venner, mens de er indlagt. Det fastholder deres relationerne og en vis form for normalitet. Resultaterne har været så lovende, er det i dag implementeret på alle fire kræftafdelinger i Danmark.

 

Det psykosociale er vigtigt i behandlingen af børn med kræft. Både under og efter

 

”RESPECT” har over de seneste 10 år arbejdet for at forbedre kræftsyge børns hverdagsliv og livskvalitet. Projektet har undersøgt, hvordan børnenes kontakt til deres skoleklasse kan fastholdes ved at udpege ambassadører blandt klassekammeraterne. Ambassadørerne støtter børnene både under indlæggelse og i skolen. 

 

Lige nu arbejdes der på, at børnene kan fortsætte i skole via et surrogat (en robot med indbygget skærm og kamera), på det niveau barnet nu kan deltage. Projektet forsøger hele tiden at tage udgangspunkt i børnene og nutiden.

 

Børnecancerfonden har støttet RESPECT (Rehabilitation including Social & Physical Activity and Education in Children and Teenagers with cancer) med mere end 11 millioner.