Nyheder

|

06. juni 2019

Nyt projekt skal få bugt med senfølger

Nyt Projekt Skal Fa Bugt Med Senfoelger

Mellem 40 og 50 børn får hvert år leukæmi (ALL), hvilket gør sygdommen til den hyppigste kræftform hos børn. Takket været en mere intensiv behandling med kemoterapi, så overlever langt størstedelen - i dag overlever mere end 90 procent af børnene.

 

Den intensive behandling, der strækker sig over to et halvt år, øger desværre også risikoen for bivirkninger og senfølger. Op mod halvdelen af de overlevende efter ALL i barndommen vil opleve senfølger såsom sukkersyge, hjertekarsygdom, ødelagte led, nerveskader og kognitive udfordringer.

 

Børnecancerfonden kæmper for, at alle børn skal overleve til et godt liv uden senfølger. Derfor har vi støttet forskningsprojektet ALL-STAR, hvor ph.d.-studerende Liv Andrés-Jensen og hendes team kortlægger senfølger hos unge og voksne, der har haft ALL som børn.

 

Målet er at blive bedre til at forstå og dermed forebygge og behandle senfølgerne, forklarer Liv Andrés Jensen i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

 

”Vi kender ikke det faktiske spektrum af senfølgerne. Hverken de blivende eller sent indsættende bivirkninger. Vi kender ikke deres tidsforløb, alvorsgrad eller potentielle betydning for hverdagen og livskvaliteten hos den enkelte overlever. Det skal ALL-STAR hjælpe med at kortlægge,”

siger hun og tilføjer: 

 

”Ambitionen er, at vi efter kortlægningen vil kunne svare på, hvem, der er i størst risiko for at udvikle hvilke senfølger. Denne viden kan vi bruge til at forebygge disse sene skader i livet, fx ved at tilpasse leukæmibehandlingen bedre til den enkelte patient.”

 

  • I løbet af det kommende år sendes informationsmateriale ud til de ca. 500 potentielle deltagere. 250 indgår i forsøgsgruppen og 250 i kontrolgruppen. Projektet forventes at løbe over de kommende tre år.
  • Undersøgelserne omfatter dybdegående interviews, spørgeskemaer om sundhed, livsstil og livskvalitet samt en undersøgelsesdag på hospitalet (Rigshospitalet eller Skejby) med en lang række undersøgelser.
  • ALL-STAR projektet udgår fra Rigshospitalet, men gennemføres i samarbejde med alle landets børnekræftafdelinger og desuden de afdelinger hvor unge voksne med leukæmi behandles og følges.
  • Projektet har navnet ALL-STAR, som er en forkortelse for Acute Lymphoblastic Leukemia Survivor Toxicity And Rehabilitation (engelsk for senfølger og rehabilitering blandt overlevende efter ALL).
  • Børnecancerfonden har støtte projektet med 4 mio. kroner. Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal blive ved med at støtte vital forskning, der sikrer børn et godt liv efter deres kræftsygdom.

 

Læs mere om projektet her.