Støtte til familierne

Omsorgslegater til børn og unge med kræft

Alle børn under 18 år med en kræftdiagnose kan søge Børnecancerfonden om et omsorgslegat.

 

Legatet kan søges under kræftbehandlingen og op til fem år efter afsluttet behandling.

20180426 Johannes Bornecancerfonden KB 24

Sådan søger du et omsorgslegat

Du kan søge om fire forskellige typer af omsorgslegater: 

 

  • et legat ved diagnose
  • et legat ved tilbagefald
  • et legat ved senfølger
  • et særlegat ved uhelbredelig sygdom. Pengene er ubundne, så I bestemmer selv, hvad der kan give jeres barn mest glæde.

 

Dokumentation


Du skal vedhæfte dokumentation for, at diagnosen er en kræftsygdom.

 

Dokumentationen skal:

  • være på brevpapir fra en børnekræftafdeling
  • have påført dato, barnets fulde navn og CPR-nummer
  • være underskrevet med tydelig underskrift

 

Der kan søges om ét legat for stillet diagnose.

 

Et barn kan modtage:

  • 1 diagnoselegat
  • 1 tilbagefaldslegat
  • 1 senfølgelegat

 

Tilbagefalds- og senfølgelegat

 

Når du søger om legat ved tilbagefald eller senfølger, skal der vedhæftes et brev fra behandlende læge, der beskriver dette. Tilbagefald og senfølger er altid en lægelig vurdering.

 

Særlegat


Du kan søge om særlegatet, når behandlingen ikke er helbredende, og døden er forholdsvist nært forestående (dvs. uger til få måneder).
Ansøgningen skal vedhæftes terminalerklæring eller tilsvarende lægebrev eller notat.

 

Vi behandler ansøgningerne hurtigst muligt. Den maksimale behandlingstid er 6 uger.