Børnecancerfonden uddeler 46 mio. kr.

I 2023 støttede Børnecancerfonden projekter med hele 46 mio. kr. til gavn for børn og unge med kræft. Rekordmange søgte midler til deres projekter.

 

Børnecancerfonden uddeler hvert år et stort tocifret millionbeløb primært til forskning i børnekræft.

Respect Børn2

Oversigt over støttede projekter

I denne simple oversigt får du et hurtigt overblik over projekterne, Børnecancerfonden har støttet i 2023.

Få mere viden om projekterne ved at klikke på projekttitlerne. 

 

Projektansvarlig

Projekttitel 

Bevilliget beløb

Birgitte Klug Albertsen Allergiske reaktioner hos børn og unge i behandling for leukæmi (ALL) 397.500
Kjeld Schmiegelow ALLTogether TEAM-studie: Største studie af vedligeholdelsesbehandling af ALL hos børn 2.000.000
Ulrik Stoltze Post-doc i børnekræft-genetik 675.000
Martin Kaj Fridh Online fysisk træning til overlevere efter leukæmi i barndommen 1.000.000
Pernille Axél Gregersen Omsorg for børn med kræft i øjet: Kvalitativt studie af forældres erfaringer 400.000
Maria Ebbesen Sørum Tarmbakteriernes betydning for udvikling af alvorlige bivirkninger efter stamcelletransplantation  1.400.000
Anja Boisen Ny metode skal sikre færre livstruende bivirkninger for børn med leukæmi 1.000.000
Maria Thastrup Udvikling af sygdomsmodel for leukæmi med inspiration fra knoglemarven 400.000
Mathias Rathe Reduktion af kræft-relateret træthed hos børn og unge med hjernetumorer  500.000
Maria Skaalum Petersen Børnekræft på Færøerne 500.000
Mimi Kjærsgaard Ny metode til at overvåge sygdomsaktivitet og diagnosticere tilbagefald hos børn med hjernetumorer 285.000
René Mathiasen Ny indsigt i behandling og overlevelse for børn med hjernetumorer 891.500
Özcan Met Immunterapi til børn med hjernetumorer 1.000.000
Katja von Hoff Ultrahurtig diagnostik af hjernetumorer hos børn med nanopore-sekventering  1.600.000
Peter Erik Lotko Pontoppidan Tidlig opsporing af fremskyndet aldring og helbredsproblemer hos overlevere efter børnekræft 450.000
Henrik Hasle Ny indsigt i effekten af AML-behandling på børnenes unikke immunforsvar 1.900.000
Barbara Nordhjem Bedre forståelse af kognitive senfølger hos børn og unge med kræft 648.000
Thilde Nordmann Winther Neuroblastomer i Danmark 2001-2021 epidemiologi, behandlingsresultater, bivirkninger og senfølger 120.000
Torben Stamm Mikkelsen Tilbagefald hos børn med hjernetumorer: Hvilken rolle spiller det såkaldte MYC-gen? 750.000
Henrik Hasle Care 4 Brains: Bedre støtte til børn med senfølger efter en hjernetumor 900.000
Maja Ludvigsen Ny behandling med genterapi til børn med leukæmi og bløddelssarkomer  1.307.116
Liv Andrés-Jensen Reduktion af alvorlige bivirkninger og senfølger hos børn og unge med leukæmi: Ny postdoc 1.525.845
Henrik Hasle Har kognitive problemer hos børn med hjernetumorer en sammenhæng med skader på hjernens blodkar og søvnmangel? 2.000.000
Lisa Lyngsie Hjalgrim SNITCH: Diagnostik, behandling og senfølger hos børn og unge med bindevævskræft. 1.500.000
Henrik Hasle Nyt lovende lægemiddel mod spædbarnsleukæmi 382.216
Morten Frödin Ny metode til bedre diagnose, behandling og forebyggelse af børnekræft 1.600.000
Hanne Bækgaard Larsen Tilbage i skole med robotteknologi  249.000
Birgitte Klug Albertsen Undersøgelse af forhøjet blodsukker hos børn i behandling for kræft 645.000
Klaus Gottlob Müller Bedre diagnostik af karskader efter stamcelletransplantation 435.000
Won Yong Kim Undersøgelse af hjerteproblemer som senfølge til behandling for leukæmi 700.000
Ninna Brix Kan træning forebygge stofskifteforstyrrelser som senfølge til kræft i barndommen? 534.171
Katrine Kielsen B-PRECisE: Bedre forebyggelse af komplikationer efter stamcelletransplantation 1.400.000
Pia Dreyer Familie-baseret psykosocial intervention til børn og unge med kræft og deres familier 427.000
 René Mathiasen Hovedpine hos børn med hjernetumorer: Hvilken rolle spiller signalstoffet calcitonin? 1.185.000
Torben Stamm Mikkelsen Cirkulerende DNA-stykker kan måske bruges til at diagnosticere hjernetumorer 156.000
Helena Hansson Bedre indsigt i symptomer hos børn og unge med kræft via ny app 633.500
Henrik Hasle National klinisk forsøgsenhed for børnekræft (KFE) giver børn med kræft bedre adgang til internationale behandlingsforsøg 3.000.000
Sascha Wilk Michelsen Fælleseuropæisk konsortium skal forbedre overlevelsen efter knoglekræft 58.352
Lisa Lyngsie Hjalgrim Dansk Børnecancer Register 500.000
Karen Møller Forskningssymposium formidler den nyeste forskning 20.000
Aina Ulvmoen Nordisk konference om hjernetumorer hos børn  50.000
Stinne Just Bauditz Etablering og drift af nyt sygeplejeforum inden for børnekræft (DAPHOS) 60.200
Bodil Als-Nielsen NOPHO-kursus i leukæmi og lymfomer 200.000
Anders Castor 2023-kongres i nordiske børnekræftforeninger havde fokus på generne 100.000
Janet Tekaia Nyt søskendeprogram på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital 50.000
Kamilla Tofting-Olesen Overgangen mod et hverdagsliv efter kræftbehandling: Hvad oplever børn og unge? 356.200
Sascha Wilk Michelsen Børn og unge med kræft skal have lige adgang til fertilitetsbevarende tilbud 200.000
Christine Dahl Forbedret indsats over for senfølger  500.000
Rasmus Thøger Christensen Rehabiliteringscamp for børn og unge med kræft og deres søskende 1.500.000
Lise Sommerlund Hermansen Aktiviteter for unge med kræft på Aalborg Universitetshospital 20.000
Emilie Steendorph Petersen Aktiviteter for unge med kræft på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital 20.000
Lise Jensen Aktiviteter for unge med kræft på Aarhus Universitetshospital 30.000
Mette Sif Mortensen Fastholdelse af traditioner for børn med kræft og deres familier 59.280
Margrethe Fogh Nielsen Aktiviteter for unge med kræft på Rigshospitalet 40.000
Ines Kristensen Aktivitetskoordinator på Aarhus Universitetshospital 104.000
Lotte Frilev Aktivitetskoordinator på Aalborg Universitetshospital 51.168
Mette Sif Mortensen Aktivitetskoordinator på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital 57.160
Vinni Stenholt TrygFondens Familiehus: En tryg base for familier med et alvorligt sygt barn 150.000
Mimi Kjærsgaard Deltagelse i internationale samarbejdsmøder 375.000
Katrine Jervad Aktivitetskoordinator på Rigshospitalet 180.000
Anne Rasmussen Ronald McDonald Hus i København og Odense: Et hjem uden for hjemmet 400.000
Christine Dahl LATER: Bedre livskvalitet for børn og unge, der har overlevet kræft 300.000
Kjeld Schmiegelow Danmark med i unikt europæisk forskningssamarbejde 4.000.000
Pernille Wendtland Edslev Nordisk arbejdsgruppemøde om etik i forbindelse med lindrende behandling af børn med kræft 78.000
Marianne Olsen Sammenhæng mellem behandlingsmål og barnets livskvalitet i den sidste levemåned 500.000

 

Støt Børnecancerfonden

Du kan også gøre en forskel for børn med kræft