Nyheder

|

16. december 2021

Ny professor skal være med til at fremtidssikre forskningen i børnekræft

Birgitte Klug Billede 710X432

Birgitte Klug Albertsen forsker i leukæmi hos børn. Hun har opnået resultater, der har forbedret både overlevelsen og livskvaliteten hos børnene. Nu er hun blevet udnævnt til professor med støtte fra Børnecancerfonden. Det er godt nyt – både for forskningsmiljøet i Danmark og for vores position internationalt.

 

 

Birgitte er overlæge og ph.d. på Aarhus Universitetshospital. Hendes nye professorat er primært rettet mod behandlingen af akut lymfatisk leukæmi (ALL). Det er den hyppigste kræftform hos børn. I dag overlever over 90 % af børnene, men prisen er alvorlige bivirkninger og senfølger hos mere end halvdelen. Derfor er forskning, som både kan forbedre overlevelsen og reducere følgevirkningerne til behandlingen så afgørende. Birgitte har allerede bidraget med vigtige resultater inden for begge områder.

 

Med det nyoprettede professorat får hun mulighed for at omsætte resultaterne til endnu bedre behandling af børn med kræft og samtidig gennemføre en række nye studier, der skal bidrage med mere viden:

 

”Min ansættelse som klinisk professor ved Aarhus Universitet på baggrund af en bevilling fra Børnecancerfonden betyder, at jeg får mulighed at blive frikøbt fra min kliniske stilling som overlæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. Jeg kan dermed fortsætte min forskning inden for asparaginase og bivirkninger i vores aktuelle ALL-behandlingsprotokol (ALLTogether) samt udbrede min forskning til andre områder, herunder flere farmakokinetiske undersøgelser. Jeg vil gerne være med til at forbedre behandlingen af ALL, herunder den medicinske behandling med fokus på bedre overlevelse og færre akutte og kroniske bivirkninger. Endvidere er det vigtigt for mig at inspirere og uddanne yngre forskere, så vi sikrer, at det meget vigtige arbejde med forskning inden for kræft hos børn og unge også fortsætter i fremtiden,”

 

fortæller Birgitte Klug Albertsen om sit kommende arbejde.

 

 

Børn med ALL kan nøjes med halvt så mange doser kemoterapi

 

Birgittes forskning har været støttet af Børnecancerfonden gennem mange år:

 

”De mange bevillinger, jeg gennem årene har modtaget fra Børnecancerfonden, har betydet, at jeg og min forskningsgruppe har kunnet undersøge asparaginase-behandlingen dybdegående, både hvad angår betydningen for den gode overlevelse af ALL, men også de mange bivirkninger til behandlingen. NOPHO har dermed været med til at bidrage med forskning på et højt internationalt niveau inden for dette område,”

 

fortæller Birgitte Klug Albertsen. 

 

Hun har bl.a. modtaget støtte til et større studie af sammenhængen mellem overlevelse og antal behandlingsdoser med enzymet asparaginase. Lægemidlet bliver brugt som led i kemoterapi-behandlingen af alle børn med ALL. Forskningsprojektet fandt frem til, at antallet af behandlinger med asparaginase kan reduceres fra 15 til 8 doser uden at forringe overlevelsen. Den opdagelse har allerede ført til ændrede standarder for ALL-behandlingen i både Danmark og en række europæiske lande. Det skaber håb om, at flere børn kan vende tilbage til et liv uden svære senfølger.

 

 

Færre allergiske reaktioner kan redde flere liv

 

Op mod 1/3 af børn med ALL udvikler alvorlige allergiske reaktioner mod behandlingen med asparaginase. Reaktionerne kan være alvorlige og potentielt dødelige. I forbindelse med den allergiske reaktion fjerner immunforsvaret desuden lægemidlet fra blodbanen. Det betyder, at barnet ikke længere får glæde af behandlingen. Birgitte står i de kommende år i spidsen for et studie, som vil undersøge, hvad der ligger bag de allergiske reaktioner hos nogle børn. Derudover vil projektet udvikle en app, der kan hjælpe lægerne med at individualisere behandlingen til det enkelte barn. Målet er at forebygge allergiske reaktioner og øge antallet af børn, der får optimal effekt af behandlingen.

 

 

Et stærkt forskningsmiljø

 

Danmark har gennem en længere årrække haft en ledende position inden for ALL-forskningen. Med det nye professorat bliver det muligt at fortsætte denne forskning med vigtige projekter, som kan få international betydning. Samtidig vil professoratet være med til at sikre et stærkt forskningsmiljø inden for børnekræftområdet på Aarhus Universitetshospital, også i fremtiden.

 

 

Om Birgitte Klug Albertsen

 

  • Ph.d. og overlæge i børnekræft på Aarhus Universitetshospital
  • Klinisk lektor på Aarhus Universitet
  • Lægefaglig leder af Forskningsenheden for børn og unge med kræft, Aarhus Universitetshospital
  • Tidligere generalsekretær for foreningen NOPHO (det nordiske samarbejde om børnekræft)
  • 57 publikationer som hoved- eller medforfatter International ekspert i behandling med enzymet asparaginase
  • Forsker bl.a. i, hvordan kroppen optager, fordeler og udskiller asparaginase (farmakokinetik)

 

 

Om akut lymfatisk leukæmi (ALL)

 

  • Hyppigste kræftform hos børn
  • 40-45 nye tilfælde om året i Danmark
  • Behandles i Danmark efter den fælles europæiske behandlingsstandard, ALLTogether1

 

 

Hvad er et forskningsprofessorat?

 

Et forskningsprofessorat betyder, at en særligt udvalgt forsker får økonomisk mulighed for at arbejde koncentreret og målrettet med sin forskning. Professoratet gives på baggrund af forskerens resultater inden for børnekræftforskning, og midlerne er bl.a. øremærkede til konkrete projekter.

 

Professorater er med til at etablere stærke forskningsmiljøer i Danmark, som både kvalificerer os til at deltage i det internationale, faglige samarbejde og fremtidssikre forskningen ved at tiltrække nye, dygtige forskere. Samtidig er professorater en afgørende forudsætning for at blive klogere på livstruende sygdomme som børnekræft og finde frem til nye og bedre behandlingsformer.

Læs flere nyheder

Navigationspil

01. marts 2024

#FodboldtrøjeFredag har vokseværk: Indsamling til fordel for kræftramte børn vokser

Danske Spil og Børnecancerfonden inviterer i dag fredag den 1. marts 2024 hele Danmark til #FodboldtrøjeFredag for at støtte fondens arbejde. Fællesskabet er vokset markant de seneste år, og målet i år er at slå 2023’s indsamlingsrekord på 4 mio. kr.

01. marts 2024

#FodboldtrøjeFredag har slået sidste års rekord!

Danske Spil og Børnecancerfonden har fredag slået indsamlingsrekorden på den årlige "FodboldtrøjeFredag".

21. februar 2024

Børn med kræft mødte Brøndbystjerner og glemte sygdommen for en stund

Seks børn med kræft fik i sidste uge en unik oplevelse, da de blev inviteret ud til fodboldklubben Brøndby IF til en dag i familieloungen og et møde med nogle af Brøndbys stjerner. En stor oplevelse for både børnene og Brøndbyspillerne.

11. januar 2024

Børnecancerfonden uddeler 46 millioner til fordel for børn med kræft

I 2023 støttede Børnecancerfonden projekter med hele 46 mio. kr. til gavn for børn og unge med kræft.

21. december 2023

Børnecancerfonden har afholdt uddelingsmøde og fordelt midler for 2023

I november var Børnecancerfondens bestyrelse samlet til årets uddelingsmøde. Her blev det besluttet, hvordan indsamlede midler fra 2023 skal fordeles.

28. november 2023

Børnekræftforsker hædres med 250.000 kr. for sit arbejde med hjernetumorer hos børn

Overlæge René Mathiasen fra Rigshospitalet modtager Henrik Hertz’ Forskningslegat på 250.000 kr. fra Børnecancerfonden for hans dedikation til forskning og behandling af børn med hjernetumorer.

24. november 2023

Kræftsyge børn og unge har succes med at gå i skole ved hjælp af robotteknologi

Børn og unge i kræftbehandling kan bevare den sociale og faglige kontakt til deres skoleklasse ved at gå i skole hjemmefra ved hjælp af robotteknologi. Det viser et forskningsprojekt med støtte fra Børnecancerfonden.

27. oktober 2023

Rekordstor donation fra Sportscar Event

Årets donation fra Sportscar Event slog alle forventninger og landede på hele 1.750.000 kr.

16. oktober 2023

Stamcelletransplantation i barndommen øger markant risikoen for tidlig hjertekarsygdom

Børn med højrisiko leukæmi bliver behandlet med stamcelletransplantation. Men 30 % af de transplanterede børn får alvorlige stofskifteforstyrrelser, som kan føre til tidlig åreforkalkning og livstruende hjertekarsygdom. Det viser forskning støttet af Børnecancerfonden. Projektets resultater er afgørende for bedre opsporing og behandling af tidlig hjertekarsygdom hos børnekræftoverlevere.