Nyheder

|

16. december 2021

Ny professor skal være med til at fremtidssikre forskningen i børnekræft

Birgitte Klug Billede 710X432

Birgitte Klug Albertsen forsker i leukæmi hos børn. Hun har opnået resultater, der har forbedret både overlevelsen og livskvaliteten hos børnene. Nu er hun blevet udnævnt til professor med støtte fra Børnecancerfonden. Det er godt nyt – både for forskningsmiljøet i Danmark og for vores position internationalt.

 

 

Birgitte er overlæge og ph.d. på Aarhus Universitetshospital. Hendes nye professorat er primært rettet mod behandlingen af akut lymfatisk leukæmi (ALL). Det er den hyppigste kræftform hos børn. I dag overlever over 90 % af børnene, men prisen er alvorlige bivirkninger og senfølger hos mere end halvdelen. Derfor er forskning, som både kan forbedre overlevelsen og reducere følgevirkningerne til behandlingen så afgørende. Birgitte har allerede bidraget med vigtige resultater inden for begge områder.

 

Med det nyoprettede professorat får hun mulighed for at omsætte resultaterne til endnu bedre behandling af børn med kræft og samtidig gennemføre en række nye studier, der skal bidrage med mere viden:

 

”Min ansættelse som klinisk professor ved Aarhus Universitet på baggrund af en bevilling fra Børnecancerfonden betyder, at jeg får mulighed at blive frikøbt fra min kliniske stilling som overlæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. Jeg kan dermed fortsætte min forskning inden for asparaginase og bivirkninger i vores aktuelle ALL-behandlingsprotokol (ALLTogether) samt udbrede min forskning til andre områder, herunder flere farmakokinetiske undersøgelser. Jeg vil gerne være med til at forbedre behandlingen af ALL, herunder den medicinske behandling med fokus på bedre overlevelse og færre akutte og kroniske bivirkninger. Endvidere er det vigtigt for mig at inspirere og uddanne yngre forskere, så vi sikrer, at det meget vigtige arbejde med forskning inden for kræft hos børn og unge også fortsætter i fremtiden,”

 

fortæller Birgitte Klug Albertsen om sit kommende arbejde.

 

 

Børn med ALL kan nøjes med halvt så mange doser kemoterapi

 

Birgittes forskning har været støttet af Børnecancerfonden gennem mange år:

 

”De mange bevillinger, jeg gennem årene har modtaget fra Børnecancerfonden, har betydet, at jeg og min forskningsgruppe har kunnet undersøge asparaginase-behandlingen dybdegående, både hvad angår betydningen for den gode overlevelse af ALL, men også de mange bivirkninger til behandlingen. NOPHO har dermed været med til at bidrage med forskning på et højt internationalt niveau inden for dette område,”

 

fortæller Birgitte Klug Albertsen. 

 

Hun har bl.a. modtaget støtte til et større studie af sammenhængen mellem overlevelse og antal behandlingsdoser med enzymet asparaginase. Lægemidlet bliver brugt som led i kemoterapi-behandlingen af alle børn med ALL. Forskningsprojektet fandt frem til, at antallet af behandlinger med asparaginase kan reduceres fra 15 til 8 doser uden at forringe overlevelsen. Den opdagelse har allerede ført til ændrede standarder for ALL-behandlingen i både Danmark og en række europæiske lande. Det skaber håb om, at flere børn kan vende tilbage til et liv uden svære senfølger.

 

 

Færre allergiske reaktioner kan redde flere liv

 

Op mod 1/3 af børn med ALL udvikler alvorlige allergiske reaktioner mod behandlingen med asparaginase. Reaktionerne kan være alvorlige og potentielt dødelige. I forbindelse med den allergiske reaktion fjerner immunforsvaret desuden lægemidlet fra blodbanen. Det betyder, at barnet ikke længere får glæde af behandlingen. Birgitte står i de kommende år i spidsen for et studie, som vil undersøge, hvad der ligger bag de allergiske reaktioner hos nogle børn. Derudover vil projektet udvikle en app, der kan hjælpe lægerne med at individualisere behandlingen til det enkelte barn. Målet er at forebygge allergiske reaktioner og øge antallet af børn, der får optimal effekt af behandlingen.

 

 

Et stærkt forskningsmiljø

 

Danmark har gennem en længere årrække haft en ledende position inden for ALL-forskningen. Med det nye professorat bliver det muligt at fortsætte denne forskning med vigtige projekter, som kan få international betydning. Samtidig vil professoratet være med til at sikre et stærkt forskningsmiljø inden for børnekræftområdet på Aarhus Universitetshospital, også i fremtiden.

 

 

Om Birgitte Klug Albertsen

 

  • Ph.d. og overlæge i børnekræft på Aarhus Universitetshospital
  • Klinisk lektor på Aarhus Universitet
  • Lægefaglig leder af Forskningsenheden for børn og unge med kræft, Aarhus Universitetshospital
  • Tidligere generalsekretær for foreningen NOPHO (det nordiske samarbejde om børnekræft)
  • 57 publikationer som hoved- eller medforfatter International ekspert i behandling med enzymet asparaginase
  • Forsker bl.a. i, hvordan kroppen optager, fordeler og udskiller asparaginase (farmakokinetik)

 

 

Om akut lymfatisk leukæmi (ALL)

 

  • Hyppigste kræftform hos børn
  • 40-45 nye tilfælde om året i Danmark
  • Behandles i Danmark efter den fælles europæiske behandlingsstandard, ALLTogether1

 

 

Hvad er et forskningsprofessorat?

 

Et forskningsprofessorat betyder, at en særligt udvalgt forsker får økonomisk mulighed for at arbejde koncentreret og målrettet med sin forskning. Professoratet gives på baggrund af forskerens resultater inden for børnekræftforskning, og midlerne er bl.a. øremærkede til konkrete projekter.

 

Professorater er med til at etablere stærke forskningsmiljøer i Danmark, som både kvalificerer os til at deltage i det internationale, faglige samarbejde og fremtidssikre forskningen ved at tiltrække nye, dygtige forskere. Samtidig er professorater en afgørende forudsætning for at blive klogere på livstruende sygdomme som børnekræft og finde frem til nye og bedre behandlingsformer.

Læs flere nyheder

Navigationspil

09. juli 2024

Team Rynkeby er ankommet til Paris

Team Rynkeby er Børnecancerfondens største bidragsyder. Hvis du vil cykle med til næste år, er det muligt at ansøge allerede nu.

20. juni 2024

Vokseværk i Børnecancerfonden: indsamlede 72 mio. kr. i 2023

I dag har Børnecancerfonden offentliggjort årsrapporten for 2023, og de samlede indtægter steg med 10 mio. kr. i forhold til året før.

15. juni 2024

Mads Hermansen – ny ambassadør for Børnecancerfonden

Mads er 23 år og spiller i Premier League klubben Leicester i England, hvor han er målmand. Han er født i Odense, og før han kom til Leicester, spillede han i Brøndby IF.

13. juni 2024

Børneriget Fonden og Børnecancerfonden indgår nyt spændende partnerskab

Partnerskabet muliggør blandt andet realiseringen af projektet ”På Hovedet Haven”, som forener natur, kunst og helbredelse i en finurlig indendørs naturoplevelse. Her er alt vendt på hovedet - ligesom livet under indlæggelsen. Træet strækker sine grene nedad, mens rødderne hænger fra loftet, hvor en fantastisk blomstereng svæver over jorden.

06. juni 2024

Flying Tiger Copenhagen og Børnecancerfonden indgår fast partnerskab

Siden 2021 har Flying Tiger Copenhagen støttet Børnecancerfonden og indsamlet over 4,3 millioner kr. til børn med kræft. Det formelle partnerskab markerer det stærke samarbejde og skal øge både den økonomiske støtte og give børnene positive oplevelser i deres liv med kræft.

23. maj 2024

Fodboldstjernen Pernille Harder besøger kræftsyge børn til DGI Fodboldskole i Aarhus

For andet år i træk afholder DGI Fodbold og Børnecancerfonden sammen to helt særlige og livsbekræftende fodboldskoledage for børn med kræft.

21. maj 2024

DGI Fodbold og Børnecancerfonden gentager succesen med fodboldskoler for kræftsyge børn

I et langt sygdomsforløb er det vigtigt med positive oplevelser. Derfor arrangerer DGI og Børnecancerfonden igen i år to livsbekræftende fodboldskoler for børn med kræft og deres søskende.

09. maj 2024

Hurtige ben og velsmurte cykler

I Skovtårnet ved Rønnede havde Team Rynkeby inviteret kræftramte børn og deres familier til at overvære en særlig træningsdag. Her fik børnene en unik oplevelse, alt imens de heppede på de cirka 250 ryttere, der cyklede op i det 46 meter høje tårn. Cykelturen var en ud af mange træningsture, der skal gøre rytterne klar til at cykle helt til Paris i juli.

29. april 2024

Ny forskning: Manglende tandanlæg hos nyfødte kan være forbundet med sjældne børnekræftformer

Børn med kræft har oftere medfødte misdannelser end andre børn. Derfor er der behov for at forske i, om visse medfødte misdannelser kan være relaterede til tidlig optræden af kræft.