Støtte til familierne

Psykologhjælp

Psykologhjælp er et landsdækkende tilbud om psykologstøtte til familier med kræftsyge børn.

 

Vi støtter både under behandlingen og op til fem år efter afsluttet behandling.

BC 3

Samtaler med autoriseret psykolog

Børnecancerfonden tilbyder psykologhjælp til barnet med kræft og næsten hele barnets husstand, herunder søskende og forældre. Dette gør vi i op til fem år efter endt behandling.

 

Børnecancerfonden har et netværk af autoriserede psykologer i hele Danmark, der er klar til at tage børnene hurtigt ind.

 

Psykologsamtalerne med en autoriseret psykolog støttes med legater, så der ikke er en egenbetaling.

 

Børnecancerfonden støtter psykologsamtaler med legater op til 10.000 kr. pr. person.

20180426 Johannes Bornecancerfonden KB 24

FAMOS

FAMOS (FAMily-Oriented Support) er et behandlingstilbud i hjemmet til begge forældre i løbet af det første år efter et afsluttet børnekræftforløb.

FAMOS (FAMily-Oriented Support) er et behandlingstilbud i hjemmet til begge forældre, det første år efter et afsluttet børnekræftforløb. Det er et forløb med fokus på, hvordan kræften har påvirket den enkelte og hele familien, samt hvordan man håndterer livet efter kræft.

 

Et FAMOS-forløb er et fast forløb der består af 7 samtaler. Der er en fast manual, som man følger for at sikre, at man får bearbejdet børnekræftforløbet. FAMOS arbejder med konkrete redskaber til håndtering af livet efter kræft og de psykologiske konsekvenser af at have været i et børnekræft forløb. Børn kan deltage i 1-2 af samtalerne, men forløbet er primært tiltænkt forældre. 

 


FAMOS arbejder inden for den kognitive psykologi. Behandlingen bygger på forskning, der har vist at forældrenes psykiske belastningssymptomer forbedres efter et gennemført forløb. 

 


Hvis du er interesseret i et FAMOS forløb, skal du kontakte Psykologenheden på mail.psykolog@boernecancerfonden.dk eller telefon: 3555 4833 – vælg ”fondens psykolog”.

En uforpligtende snak

Er du i tvivl om dit barn, barnets søskende eller om du selv vil have gavn af at snakke med en psykolog, er du velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med os.

 

Der er særlige tilbud til familier, der har terminale børn eller har mistet et barn.