Familiestøtte

Familiestøtte

Udover Børnecancerfondens egne tilbud, støttede fonden i 2019 16 projekter, der direkte støtter op om børn med kræft og deres familier. Se en oversigt her eller læs videre om de konkrete projekter nedenfor.

Karl med familie

Ungearbejde
Kræft river de unge væk fra deres ungdomsliv, og mange føler sig oversete og alene. Ungeambassadøren er en af børnekræftafdelingens sygeplejersker, som har fokus på at skabe kontakt til de unge og sikre dem en plads i ungegruppen på afdelingen. Ambassadøren arrangerer regelmæssige og netværksskabende aktiviteter på afdelingen, hvor de unge får en pause fra sygdom og møder ligesindede unge.

Sygeplejerske og ungeambassadør, Lise Jensen, Aarhus Universitetshospital, er støttet med 62.320 kr.

Fastholdelse af traditioner på børnekræftafdelingen, OUH
Fastholdelse af traditioner på afdelingen – såsom påskefrokost, sommerfest, fælles morgenmad, julefrokost og grillfest.

Afdelingssygeplejerske, Rikke Randrup Møller, H.C. Andersens Børne- og Ungehospital, er støttet med 53.544 kr.

Støtte til aktivitetskoordinatorer
Børn og unge med kræft skal rustes til at kunne leve og deltage i et normalt hverdagsliv, både under og efter behandling. Derfor har Børnecancerfonden finansieret ’aktivitetskoordinatorer’ på de fire danske børnekræftafdelinger siden 2017. Aktivitetskoordinatorerne sikrer, at alle børnekræftpatienter og deres familier kender til de støtte-tilbud, der findes, og er bl.a. ansvarlige for den daglige koordinering af SuperSnøren samt visitering af familier og børn til Børnecancerfondens rekreationsophold, ungecamps og psykosociale tilbud, FAVN. I 2019 har aktivitetskoordinatoren på børnekræftafdelingen i Odense og Aalborg fået øremærket 4 timer om ugen til arbejdet. På Aarhus Universitetshospital har koordinatoren fået øremærket 8 timer om ugen.

Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og H.C. Andersens Børne- og Ungehospital er samlet støttet med 182.000 kr.

Tjek på ungdomslivet med kræft
Pilotprojektet, Unge-tjek, på Rigshospitalet yder sundhedsfaglig støtte til unge med kræft omkring emner som kropsopfattelse, uddannelse og angst. De unge får relevante støttetilbud ud fra en personlig samtale og i afstemning med det lægefaglige miljø. Unge-tjek skal nu evalueres, udvikles og implementeres, så det bliver et fast tilbud – på sigt i hele Danmark.

Projektsygeplejerske og ungekoordinator, Margrethe Fogh Nielsen, Rigshospitalet, er støttet med 500.000 kr.

Kræftsyge børns trivsel og udvikling
Projektet har til formål at skabe en hverdag for de langtidsindlagte børn – med fokus på trivsel, en positiv relation mellem barn og familie samt styrkelse af barnets motoriske, sproglige og sociale udvikling. Gennem leg og kreative aktiviteter vil projektet hjælpe med at fastholde børnenes normale udvikling og forberede dem på at komme tilbage til en hverdag sammen med jævnaldrende børn.

Børnekræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital i Skejby, er støttet med 297.000 kr.

Aktiviteter og socialt samvær for unge
Projektet arrangerer aktiviteter for unge patienter mellem 12 og 20 år, både nuværende og tidligere patienter. Aktiviteterne skaber rum for socialt samvær med ligesindede, styrker den unges personlighed og hjælper den unge til at etablere meningsfulde relationer.

Sygeplejerske og forløbskoordinator, Naja Panduro, Aalborg Universitetshospital, er støttet med 40.000 kr.

Byggesæt til hospitalsindlagte børn
Projektet vil stimulere kræftsyge børns leg og kreativitet ved at give dem et byggesæt, som er sat sammen, så børnene får brugt kroppen, så meget de nu kan. Hvert sæt indeholder et foto til inspiration, men byggeprocessen er en åben opgave. Hver måned modtager den enkelte børnekræftafdeling et nyt byggesæt, som stilles til rådighed for kræftsyge børn i alderen 3–10 år og deres familier.

Arkitekt, Charlotte Carstensen, København, er støttet med 374.100 kr.

Rekreationscampen Cool Camp
Cool Camp er et rehabiliteringstilbud for kræftsyge unge samt familier med kræftsyge børn. På campen får deltagerne værktøjer til at fastholde deres hverdagsliv både under og efter behandlingsforløbet og lærer at betragte deres oplevelser med alvorlig sygdom som en styrke. I 2020 vil projektet have fokus på at igangsætte et forskningsprojekt, som skal undersøge effekten i et mere videnskabeligt perspektiv.

Læge, Rasmus Thøger, Aarhus, er støttet med 1.000.000 kr.

Tidlig støtte til familier med kræftramte børn
Projektet arbejder for at styrke den tidlige indsats til familier med et kræftsygt barn i de første måneder efter diagnosetidspunktet, da familierne i dag kun får ét opfølgende hjemmebesøg af en sygeplejerske efter den første udskrivelse. Projektet vil videreudvikle den tidlige indsats, så støtten til familierne starter før første udskrivelse, og vil give mulighed for flere hjemmebesøg til familier med særlige behov.

Klinisk forsker og sygeplejespecialist, Helena Hansson, Rigshospitalet, er støttet med 280.000 kr.

RESPECT udrulles på alle danske børnekræftafdelinger
Projektet, RESPECT, på Rigshospitalet lader børn med kræft få fast besøg på hospitalet af deres raske klassekammerater – også når børnene er i isolation. Derudover underviser projektet klassekammerater og lærere i børnekræft. Analyserne af RESPECT er så overbevisende, at Børnecancerfonden har valgt at støtte med midler til at gøre RESPECT permanent og til at udrulle projektet til alle fire danske børnekræftafdelinger.

Ph.d. og postdoc, Hanne Bækgaard Larsen, Rigshospitalet, er støttet med 1.500.000 kr.

Adoption af to familieværelser i TrygFondens Familiehus
Med støtten kan kræftramte familier være sammen under børnenes indlæggelser. Med eget værelse får familierne privatliv, rolige rammer og mulighed for at søge støtte og samvær med husets andre familier.

Leder, Vinni Stenholt, TrygFondens Familiehus, er støttet med 150.000 kr.

Støtte til ét års drift af to værelser i Ronald McDonald Hus
Børnecancerfonden er fadder til de to værelser.

Leder, Karen Bjørløw Jacobsen, Ronald McDonald Hus, er støttet md 150.000 kr.

Børnehuset SIV for alvorligt syge børn
Fripladser til børn med kræft og deres familier i Børnehuset SIV, en daginstitution for alvorligt syge børn og deres familier.

Projektleder, Anja Riis Hofgaard, Børnehuset SIV, er støttet med 180.000 kr.

At lære at leve – også når det gør allermest ondt
Børn og unge med kræft går glip af meget undervisning samt aktiviteter og oplevelser med jævnaldrende. Skolen på Odense Universitetshospital ønsker at skabe fleksible og innovative læringsmiljøer, som i højere grad indbyder til leg og nysgerrighed og giver mere lyst til læring på trods af sygdom.

Anne Risager Nyhøj, Skolen OUH, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, er støttet med 35.835 kr.

Cool Camp – Danmarks første aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps

Cool Camp blev en realitet i 2015, hvor Heidi Kristine Støve, læge, og Rasmus Thøger Christensen, lægestuderende, afholdt den første rehabiliteringscamp for kræftsyge unge på baggrund af en donation fra Børnecancerfonden. Målet med Cool Camp er gennem aktiviteter og samarbejde at give børnene mulighed for styrke deres selvstændighed og selvtillid samt troen på fremtiden. I sommeren 2016 blev der også oprettet en camp for søskende til kræftsyge børn, og i 2018 afholdt Cool Camp deres første familiecamp. Børnecancerfonden har de sidste fem år støttet Cool Camp med i alt 6.098.800 kroner – senest med 1.000.000 kroner i 2019.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling