Forskning

Stadig flere overlever

Færre børn dør af kræft i Danmark. I dag overlever 6 ud af 7 børn, der får en kræftdiagnose. For 50 år siden var det kun halvdelen. Det er resultatet af målrettet forskning.

DSC4892RET

Red. 30. august 2016

Men fremskridtene er ujævnt fordelt mellem de forskellige typer af børnekræft. Næsten tre gange så mange børn overlever i dag akut myeloid leukæmi (AML) sammenlignet med børn diagnosticeret i perioden 1985-1991. I dag bliver 87 % af børn med AML raske. For 30 år siden var det 26 % Det skyldes primært intensiveret kemoterapibehandling og nye former for kemoterapi.

 

Anderledes ser det fx ud for børn med hjernetumorer. Selv om der er sket solide fremskridt i overlevelsen for børn med tumorer i hjerne og rygmarv, er der stadig 20 % af børnene, som ikke overlever. Og for enkelte typer af hjernetumorer er prognoserne meget dårlige.

 

Graf overlevelse fem år efter diagnose

 

Også inden for samme hoveddiagnose er fremskridtene meget forskellige på tværs af underdiagnoser. For børn med knoglekræft af typen Ewing sarkom er der sket store fremskridt i overlevelsen. De sidste 30 år er antallet af børn, der bliver raske, steget fra 56 % til 89 %. Anderledes ser det fx ud for børn med knoglekræftformen osteosarkom. Her stagnerede overlevelsen i starten af 1990’erne. I dag overlever 67 procent af børn med knoglesarkom på femårssigt. Det har vist sig at være svært at opnå bedre resultater ved brug af kirurgi og kemoterapi på disse tumorer.

 

Da kemoterapien blev introduceret som behandling, skete der hurtigt en forbedring af prognosen for mange kræftsygdomme. De seneste årtier har været præget af større spredning i fremskridtene på tværs af diagnoser. Skal fremskridtene fortsætte de kommende år, skal der udvikles radikalt anderledes behandlingsformer som for eksempel genterapi og mere individuelt tilpassede behandlingsformer.

 

Forekomst af kræft hos børn


25 % Leukæmi, akut lymfoblastær leukæmi ALL

24 % Hjernetumor

7 % Non-Hodgkin's Lymfom

6 % Neuroblastom

5 % Leukæmi, akut myeloid leukæmi AML

5 % Knogletumor

4 % Hodgkin's Lymfom

3 % Retinoblastom

2 % Levertumor

 

Støt børn med kræft gennem forskning

Hvert år får 200 danske børn kræft. Børn har brug for os voksne i den kamp, som de ikke kan vinde alene.

150 kr.
250 kr.
500 kr.