Forskning

Ny forskning i kemo og kvalme resulterer i ny behandling til børn med kræft

En forskergruppe har kortlagt disponerende faktorer i børnenes DNA, der øger risikoen for kvalme og opkast ifm. behandling med kemoterapi. Det har resulteret i en ny vejledning for kvalmeforebyggende behandling.

Mikroskop Animation

Opdateret 17. marts 2023

Kvalme og opkast er kendte og hyppige bivirkninger til kemoterapi. Men forskerne har hidtil ikke haft nok viden om, hvorfor nogle børn i behandling for kræft lider mere af disse bivirkninger end andre børn. Det har gjort det svært at give den rette kvalmeforebyggende behandling.

 

Eksisterende viden har hidtil peget på, at ca. 50 % af børn med kræft oplever kvalme og opkast som følge af behandlingen med kemoterapi. Det sker på trods af den forebyggende kvalmebehandling. Forekomsten varierer dog meget fra barn til barn, og der har hidtil ikke været tilstrækkelig dokumentation for, hvilke disponerende faktorer der kan forklare variationen. Derfor har en forskergruppe undersøgt de forskelle, der kan føre til kvalme og opkast.

 

Den nye forskning viser, at forskelle i børnenes DNA kan forudsige, hvilke børn der er i øget risiko for kvalme og opkast. Det gør det muligt at målrette behandlingen af børnene. Samtidig viser forskningen, at det reelt er 75 % af børnene, som oplever bivirkninger i form af kvalme og opkast. Studiets resultater giver nu lægerne mulighed for at identificere de børn, som har gavn af supplerende kvalmeforbyggende behandling. Samtidig kan de børn, der ikke har disponerende faktorer i deres DNA, modtage mindre medicin, som de med al sandsynlighed ikke har brug for.

Når teknologien bliver et kerneelement i forskningen

Forskerne fik udviklet en app til registrering af kvalme- og opkastepisoder. Det gjorde registreringen nem for forældrene og var et godt redskab for forskerne, da de havde data i realtid. Det er også godt nyt for fremtidig forskning.

 

Resultaterne var overraskende – desværre i negativ forstand. Det viste sig, at langt mere end halvdelen af børnene, som ellers først antaget, oplever kvalme og opkast. Det betyder, at der er børn, som eksempelvis kan have gavn af yderligere kvalmeforbyggende behandling.

"Takket være støtte fra Børnecancerfonden fandt vi, at kvalme og opkastning forekommer hyppigere hos børn og unge med kræft end antaget, og vi identificerede børn, der har brug for særlig opmærksomhed. Resultaterne fra forsøget er blevet brugt til at udarbejde en ny behandlingsvejledning, der skal nedsætte forekomsten af kvalme og opkast hos børn i kemoterapi"

Astrid Eliasen, læge

DNA kan afsløre børnenes risikoprofiler

Forskningsresultaterne viste, at ca. 25 % af børn og unge med kræft har kvalme eller opkast allerede inden behandling med kemoterapi. Derudover oplever 75 % af børnene kvalme eller opkast under behandlingen og i de efterfølgende dage.

 

Forskerne fandt forskelle i børnenes DNA, som er forbundet med en øget risiko for kvalme og opkast. Studiet viste også, at børn med tendens til køresyge har mere end fem gange forøget risiko for kvalme og opkast det første døgn efter behandling med kemoterapi. Svaret findes formodentligt i deres DNA. Børn med svær kvalme og opkast i det første døgn efter kemoterapien har mere end ti gange forøget risiko for fortsat at opleve kvalme og opkast i de efterfølgende dage.

Fra forskning til praksis

Disse resultater har helt konkret udmøntet sig i ændret praksis. På baggrund af forskningsresultaterne er der udarbejdet en ny behandlingsvejledning (protokol), som også er implementeret. Det vil med al sandsynlighed føre til, at færre børn, der er i behandling med kemoterapi, oplever kvalme og opkast i lige så høj grad, som vi har set hidtil.

Fakta om projektet

  • Forskningsprojektet er primært finansieret af Børnecancerfonden med 1,6 mio. kr.
  • Det kliniske forsøg startede i marts 2019 og var gennemført i september 2020.
  • Projektet inkluderede 101 børn i behandling med kemoterapi. Patienternes symptomer blev registreret i en app, som forskerne fik udviklet til projektet.
  • Forskerne sammenholdt patienternes registreringer med mulige risikofaktorer for kvalme og opkast, herunder forskelle i børnenes DNA.
Navigationspil

Støt børn med kræft gennem forskning

Hvert år får 200 danske børn kræft. Børn har brug for os voksne i den kamp, som de ikke kan vinde alene.

150 kr.
250 kr.
500 kr.