Forskning

Danmark har rekord i overlevelse

Børn med leukæmi i Danmark har de bedste udsigter i verden til at overleve uden tilbagefald.

Edith og Ingrid

Artikel fra 2016

Danmark ligger helt i top på listen over børn, der overlever den mest udbredte leukæmiform, akut lymfatisk leukæmi (ALL), i Norden og Baltikum. 93 procent af alle børn og unge med ALL lever fem år efter diagnosetidspunket.

 

Det viser tal fra Nordisk forening for Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (NOPHO). Samtidig viser tallene, at børn på de danske børnekræftafdelinger har den laveste risiko for tilbagefald. De gode udsigter for børn med ALL i Danmark er enestående.

"Tilsammen findes der ikke tal i verden, der er bedre end de danske."

Thomas Leth Frandsen, overlæge, ph.d. og projektchef, Mary Elizabeths Hospital (Børneriget), og tidligere aktivt medlem af NOPHO inden for ALL.

Danmark har overhalet naboerne

For få årtier siden var udsigten for børnene en helt anden. Da Danmark begyndte samarbejdet med de nordiske lande for 30 år siden, overlevede 10 procent færre børn med ALL herhjemme end i de andre nordiske lande. “Tallene er et flot bevis på, at arbejdet har båret frugt, fordi vi har flyttet os så meget,” siger Thomas Leth Frandsen. Inden for forskning i ALL har Rigshospitalet indtaget en førende rolle. Størstedelen af forskningen sker på det børneonkologiske laboratorium, Bonkolab, på Rigshospitalet. Her er tilknyttet mere end 100 ansatte. Bonkolab er støttet af Børnecancerfonden.

 

Bonkolab er unikt i verden på grund af omfanget af forskningen, og fordi forskningen på Bonkolab er en så integreret del af hverdagen på børnekræftafdelingen. Det har sat Rigshospitalet på verdenskortet som et af de mest aktive forskningscentre inden for ALL,” siger Thomas Leth Frandsen.

Bonkolab i spidsen

Forskningen på Bonkolab kommer særligt børn med kræft i Danmark til gavn. Resultaterne har blandt andet medført, at de danske børnekræftafdelinger er mere vedholdende i vedligeholdelsesfasen af behandlingen. Denne fase ligger efter det første halve års behandling og varer i to år.

 

Ifølge Thomas Leth Frandsen er det forklaringen på den flotte førsteplads. ”Vores primære indsats er, at vi følger børnene tæt i vedligeholdelsesfasen og presser dem mere end andre lande i den ellers fredelige periode. Her har Bonkolabs resultater direkte påvirket behandlingen både her og i udlandet, for laboratoriet er førende i verden inden for vedligeholdelsesbehandlingen.”

Støt børn med kræft gennem forskning

Hvert år får 200 danske børn kræft. Børn har brug for os voksne i den kamp, som de ikke kan vinde alene.

150 kr.
250 kr.
500 kr.