Familiestøtte

Ung med kræft – når forældre kommer til at tage over

Unge i 14-19-års-alderen bliver ofte afbrudt af deres forældre under kontrolsamtaler.

Familiestøtte
2021
Afsluttet
Projektansvarlig:

Sygeplejerske Lise Jensen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

30.000 kr.

Strålebehandling til børn

Formål

Projektet vil undersøge to metoder til at give de unge mere taletid og fremme et godt samarbejde mellem den unge og sundhedspersonalet. Dels vil projektet undersøge brugen af såkaldte split visits. De går ud på, at forældrene kun deltager i et begrænset tidsrum af konsultationen. Dels vil projektet afprøve et samtaleværktøj udviklet i Australien. Værktøjet er designet til at identificere niveauet af belastning hos unge kræftpatienter og årsagerne til belastningen.

 

Målet er at sikre, at de unge får talt med lægen og sygeplejersken om de emner og problemer, som de har behov for. Og at lægen får det bedste udgangspunkt for at planlægge den unges behandling, rehabilitering og tilbagevenden til hverdagen. 

Status

Projektet er afsluttet. 

Resultater

Brugen af samtaleværktøjet og split visits er afprøvet i to ambulatorier fra 2021-2022. I perioden var der 74 opfølgende ambulante kontroller med unge i aldersgruppen 14-20 år.

Den læge og/eller sygeplejerske, som har afholdt den enkelte kontrolsamtale, er blevet bedt om at bedømme, hvorvidt konsultationen havde den unge i fokus. Ved 86 % af konsultationerne har fagpersonalet vurderet, at den unge var i fokus. Samtidig beskriver de, at de unge har åbnet mere op, og at der er blevet talt om andre ting end normalt. Samtaleværktøjet bliver bedømt som særdeles brugbart.

Over 90 % af konsultationerne er blevet afholdt som 'split visit', hvor den unge er inde først, og forældrene først inviteres ind bagefter. Fagpersonalet vurderer, at samtalen på mange måder fungerer bedst uden forældrene. De unge får mere taletid og er mindre reserverede, når de er i enerum med lægen og sygeplejersken. 

De unge har været glade for brugen af samtaletaleværktøjet, men har også givet udtryk for, at det kunne være godt at tænke det ind allerede under indlæggelse. Det giver grobund for et nyt projekt, hvor samtaleværktøjet tænkes ind allerede fra modtagelsen af nye unge patienter og under behandlingsforløbet.

Se andre familiestøtteprojekter

viser 27 af 27 projekter