Familiestøtte

Ung med kræft – når forældre kommer til at tage over

Unge i 14-19-års-alderen bliver ofte afbrudt af deres forældre under kontrolsamtaler.

Familiestøtte
2021
igangværende
Projektansvarlig:

Sygeplejerske Lise Jensen, Aarhus Universitetshospital

Støttet med:

30.000 kr.

Cornelia DSC4929RET

Formål

Projektet vil undersøge to metoder til at give de unge mere taletid og fremme et godt samarbejde mellem den unge og sundhedspersonalet. Dels vil projektet undersøge brugen af såkaldte split visits. De går ud på, at forældrene kun deltager i et begrænset tidsrum af konsultationen. Dels vil projektet afprøve et samtaleværktøj udviklet i Australien. Værktøjet er designet til at identificere niveauet af belastning hos unge kræftpatienter og årsagerne til belastningen.

 

Målet er at sikre, at de unge får talt med lægen og sygeplejersken om de emner og problemer, som de har behov for. Og at lægen får det bedste udgangspunkt for at planlægge den unges behandling, rehabilitering og tilbagevenden til hverdagen. 

Status: projekt er i gang

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden. 

Delresultater

Projektet skrider frem som planlagt. Resultaterne af projektet vil blive beskrevet her på siden.