Familiestøtte

Børnecancerfonden har en lang række tilbud til kræftsyge børn og deres familier.

      Støt nu      

Sif og mor

FAVN – Psykosocial tilbud

Når et barn får kræft, udfordres familielivet, og hverdagen forandres for både det syge barn, forældre og søskende. FAVN er et landsdækkende tilbud om psykologhjælp, sorggrupper og socialrådgiverbistand til familier med kræftsyge børn og familier, der har terminale børn eller mister et barn til kræft.

Læs mere om FAVN

Sigrid med SuperSnøre

SuperSnøren – verdens vigtigste snøre

SuperSnøren er ikke bare en sjov perlesnøre. Perlerne symboliserer forskellige dele af behandlingen og illustrerer, hvad der for barnet er abstrakt. Der er fx en perle for indlæggelse, en for røntgenbilleder, en for kemoterapi og en for operation.

Læs mere om SuperSnøren

APP’en Børnekræft – jeres digitale hjælper

Børnecancerfonden har udviklet app’en “Børnekræft” i tæt samarbejde med de danske børnekræftafdelinger, for at give familierne den mest fleksible og hurtige adgang til vejledning og information om deres børns behandlingsforløb.

Læs mere om Børnekræft

halvkolonne_550x313__0009_gladfamilie_barnderleger_DSC_0072

Forkælelseslegater til børn og unge med kræft

Alle børn under 18 år med en kræftdiagnose kan ansøge Børnecancerfonden om et forkælelseslegat. Der kan ansøges om ét legat ved diagnose, ét legat hvis der opstår tilbagefald og yderligere ét legat, hvis barnet får senfølger. Pengene er ubundne, så I bestemmer selv, hvad der giver jer mest glæde – måske en rejse, en tablet eller noget helt tredje.
Ved legatansøgningen vedrørende diagnose vedlægges dokumentation fra hospitalsafdelingen, hvoraf diagnosetidspunkt, diagnose og behandlingsforløb fremgår.
Ved legatansøgning vedr. tilbagefald eller senfølger, vedlægges lægedokumentation fra hospitalsafdelingen på, at der er tale om tilbagefald eller senfølger.

Al dokumentation skal altid indeholde navn og CPR-nummer.

Ansøgninger behandles hurtigst muligt. Max behandlingstid er 6 uger.

Søg et forkælelseslegat

Efterskolelegater til unge med kræft og deres søskende

Unge med kræft under 18 år, som er højst 5 år fra aktiv behandling, kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan kræftsyge unges søskende under 18 år.

Ved ansøgning beder vi om, at der foreligger dokumentation for optagelse på en efterskole, og at der medsendes en udtalelse fra den tilknyttede socialrådgiver på børnekræftafdelingen om, at et efterskoleophold vil gavne den pågældende unge.

Læs mere om efterskolelegater

halvkolonne_550x313__0001_gladfamilie_DSC03159

I feriehus med hele familien

Børnecancerfonden har tre feriehuse i naturskønne omgivelser og tæt på strand – to huse i Blokhus og et i Dronningmølle.

Feriehusene er helårsisolerede og kan lånes hele året. Ansøgning om ophold i sommerferieugerne skal ske inden d. 1. marts, og her har familier med børn, der er i aktiv behandling, fortrinsret. Hvis der er flere ansøgere til samme uger, trækker fonden lod.

Det koster 1.000 kr. for en uge at låne huset for en familie og 400 kr. for en weekend. Beløbet dækker forbrugsudgifter inkl. rengøring.

Læs mere om de tre feriehuse

Cool Camp og mentorprogrammer med LIVSKRAFT

Hvert år afholder LIVSKRAFT Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamp: Cool Camp. Der er camps for både kræftsyge unge (12-17 år), deres søskende (12-17 år) og familier med 6-12-årige børn. Cool Camp finder sted i juli/september og er et pusterum fra sygdom og hospitalet – et sted, hvor de unge og familierne kan have det sjovt sammen med nogen, der har været igennem lignende oplevelser, og hvor de kan skabe nye venskaber og udvikle sig. På campen er der sjove og udfordrende sociale, kreative og fysiske aktiviteter, som er tilrettelagt, så alle kan deltage i dem.

Efter campen har de unge mulighed for at blive en del af LIVSKRAFTs 9 måneders mentorprogrammer. Siden begyndelsen i 2014 har Børnecancerfonden finansieret LIVSKRAFTs projekter.

Læs mere om Cool Camp på LIVSKRAFTs hjemmeside

Sportscar event 2021

Sportscar Event inviterer familier til børnedage i 2023

Børn med kræft og deres familier inviteres til to herlige timer i selskab med nogle af landets flotteste sportsvogne.

Læs mere om Sportscar Event

Vigtigt ift. SKAT

Ydelser modtaget fra Børnecancerfonden er skattefrie op til 15.200 kr. pr. person. Der skal betales skat af den del, der overstiger 15.200 kr., hvilket kan blive aktuelt, hvis en familie har benyttet sig af flere af fondens tilbud i løbet af et år. Mange børn har dog frikort, hvor ydelsen kan trækkes fra.

Danske foreninger og fonde har pligt til at indberette skattepligtige ydelser til SKAT, så hvis man har modtaget ydelser for mere end 15.200 kr., vil det fremgå af årsopgørelsen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her.

Læs om andre ting vi gør for børn med kræft

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling