Kræft påvirker hele familien

Børnecancerfonden støtter børn med kræft og deres familier med forskellige tilbud i den måske sværeste periode i deres liv.

      Støt nu      

Børnecancerfonden støtter børn med kræft og deres familier

Familielivet bliver ofte splittet, og sygdom og bekymringer fylder hverdagen. Børnecancerfonden støtter derfor børn med kræft og deres familier i den måske sværeste periode i deres liv.

De familiestøtte-projekter, vi finansierer, er delt op i projekter, fonden selv driver, og projekter, der drives af andre solide samarbejdspartnere.

Børnecancerfondens egne tilbud til børn med kræft og deres familier inkluderer bl.a. legater til omsorg for alle børn med en kræftdiagnose samt ophold i feriehus og rekreationsophold for kræftsyge børn, deres søskende og forældre til familierne.

Derudover uddeler Børnecancerfonden hvert år midler til forskellige typer af projekter – primært i tilknytning til de fire danske børnekræftafdelinger – der støtter familier med kræftsyge børn på andre måder. Se en oversigt over støttede projekter i 2021.

 

Støt nu

Positive oplevelser giver overskud

Gode oplevelser udenfor hospitalet, hvor familien kan samles, eller hvor det kræftsyge barn er sammen med ligesindede, er en kærkommen pause fra alt det svære.

Feriehuse

Børnecancerfondens tre feriehuse udlånes året rundt til familier med kræftsyge børn, så hele familien kan få et pusterum og samle energi til hverdagen med et kræftsygt barn.

Legat til omsorg

Alle børn under 18 år med en kræftdiagnose kan ansøge Børnecancerfonden om et legat. Barnet og familien bestemmer selv, hvor pengene giver dem mest glæde.

FAVN

FAVN er et landsdækkende tilbud om psykosocial støtte til familier med kræftsyge børn – under og efter behandlingsforløbet.

Information ved hånden

Børnecancerfonden har udviklet app’en ’Børnekræft’ i tæt samarbejde med de danske børnekræftafdelinger for at give familierne den mest fleksible og hurtige adgang til vejledning og information om deres børns behandlingsforløb.

Et vigtigt netværk

Børnecancerfonden arrangerer hver 2. måned ”ungeaftener” for unge tilknyttet Rigshospitalets børnekræftafdeling, hvor de mødes omkring forskellige aktiviteter og gode måltider. Vi finansierer lignende ungearrangementer for unge tilknyttet børnekræftafdelingerne på Aalborg og Aarhus Universitetshospital.

Efterskolelegater

Unge med kræft under 18 år kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan søskende til kræftsyge unge. Efterskoleopholdet skal støtte de unge i at vende tilbage til hverdagen efter et langt behandlingsforløb.

SuperSnøren – verdens vigtigste fortællesnøre

Behandlingen af børn med kræft er ofte lang og voldsom. Børnene skal igennem procedurer, der er svære at forstå, men en snøre med særlige perler motiverer børnene i forløbet og hjælper dem med at sætte ord på og dermed forstå deres behandling.

Læs mere om SuperSnøren

Læs om andre ting vi gør for børn med kræft

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling