Støtte til familierne

Grupper for børn og unge med kræft og deres søskende

Når et barn får kræft, bliver hele familien påvirket. Både de syge børn og deres søskende kan have brug for et fællesskab med jævnaldrende.

 

Vi har grupper for børn med kræft, og grupper for søskende til børn med kræft.

150527 Sif 16

Børnegrupperne er et støttende tilbud

Her skabes der et trygt og åbent rum, hvor børnene kan være sammen med andre børn, der har stået i en lignende situation og har haft lignende oplevelser.

 

Formålet med grupperne er, at børnene får mulighed for at tale om deres oplevelser i det omfang, de har brug for. På den måde normaliseres børnenes oplevelser og følelser, så de ikke føler sig så alene. Det foregår gennem samtale, små øvelser, tegning, leg og fællesspisning.

 

Børnene oplever grupperne som hyggeligt samvær, hvor der kan tales om det de oplever og gennemgår på en tryg måde. 

Strålebehandling til børn

Det er gratis for børn med kræft og deres søskende

Gruppen er åben, og børn kan optages og afsluttes i gruppen løbende. Vi tilstræber, at grupperne indeholder 6-8 børn - i perioder kan det dog forekomme, at grupperne bliver større eller mindre.

 

Grupperne drives af en gruppeleder, som er uddannet i krise, gruppeprocesser og sorg. Alle gruppeledere er professionelle og med stor terapeutisk erfaring.

 

Det er gratis for børn med kræft og deres søskende at deltage i grupperne. Gruppemøderne varer typisk 2 timer og afholdes hver anden uge i tidsrummet fra kl. 17.00-19.00. 

Micas Rigshospitalet032

Optagelse

Inden start mødes gruppelederen med barnet og forældrene til en visitationssamtale. Det giver barnet mulighed for at lære gruppelederen at kende, og gruppelederen kan vurdere, om barnet vil have gavn af at være i gruppen.  

Du kan søge en plads i grupperne ved at sende en mail til psykolog@boernecancerfonden.dk eller ringe på tlf. 3555 4833 – vælg ”fondens psykolog”.

Grupper for børn med kræft - alder 9 år og opefter

Her kan børn/unge fra 9 år og opefter, der har eller har haft kræft inden for de sidste 5 år, mødes. I gruppen deler de tanker og følelser med hinanden via snak, øvelser, leg, fællesspisning mm. 

 

København, Aarhus og Odense. 

  

Kontakt os på mail eller telefon 

Mail:psykolog@boernecancerfonden.dk
Telefon:3555 4833 – vælg ”fondens psykolog” 

Micas DSC4354RET

Gruppe for søskende - alder 7-9 år

Snakke/legegrupper for søskende, er en gruppe hvor søskende fra 7-9 år kan mødes med andre børn i samme situation, i et hyggeligt og trygt frirum. Denne gruppe indeholder aldersrelevante aktiviteter, der er mere legeprægede end gruppen for ældre søskende. 

  

København, Aarhus og Odense. 

  

Kontakt os på mail eller telefon  
Mail: psykolog@boernecancerfonden.dk  
Telefon:3555 4833 – vælg ”fondens psykolog”  

Alfred DSC 0059

Grupper for søskende - alder 9 år og opefter

Her kan søskende fra 9 år og opefter, mødes, hvis de har en søster eller bror, der har haft kræft indenfor de sidste 5 år. I gruppen deler de tanker og følelser med hinanden via snak, øvelser, leg, fællesspisning mm.   

  

København, Aarhus og Odense. Ved venteliste oprettes der ny gruppe, når 3-4 eller flere søger. 

 

Kontakt os på mail eller telefon  

Mail:psykolog@boernecancerfonden.dk
Telefon:3555 4833 – vælg ”fondens psykolog”  

Alfred DSC 1136