200 danske børn under 18 år får hvert år kræft

Vi ved ikke hvorfor. Forskning i behandling af børnekræft er derfor det bedste håb, vi kan give børnene og deres familier.

Børnekræft

Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag for børn over et år. Som hos voksne er kræft en livstruende sygdom, som kræver en hård behandling, der ofte tager flere år. Vi ved ikke, hvorfor børn får kræft, men vi ved, at de får andre og mere aggressive kræftsygdomme end voksne – og de bliver indlagt til behandling midt i den vigtigste periode i deres liv: Når de udvikler sig allermest fysisk, mentalt og socialt.

Derfor støtter Børnecancerfonden forskning, som søger at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af børn med kræft. Børnecancerfonden er den danske enkeltorganisation, der de sidste tyve år har støttet mest forskning i børnekræft.

Støt nu

BØRNECANCERFONDENS UDDELING 2018

Overlevelse fem år efter diagnose

 

Siden 1995 har Børnecancerfonden uddelt knap 263 millioner til forskning i kræft hos børn. I samme periode er antallet af børn, der dør af kræft, reduceret markant.

Fire ud af fem børn overlever kræft i dag – for 30 år siden døde cirka halvdelen.

I dag har Danmark nogle af de bedste overlevelsesrater i verden, fx for børn med akut leukæmi (ALL), hvor 90 pct. bliver helbredt. Men der er stadig børnekræftsygdomme, hvor prognosen er stagneret alt for tidligt, og hvor der endnu er et stort behov for forskning, hvis flere børn skal overleve.

Ny mission: Bivirkninger og senfølger

At flere børn overlever kræft i dag skyldes i høj grad, at behandlingen er intensiveret de seneste to årtier. Konsekvensen er dog, at mange børn får alvorlige bivirkninger under deres behandling, og halvdelen af dem, der overlever, har varige skader efter behandlingen med kemoterapi og stråling.

Så hvor forskerne i mange år har haft fokus på at helbrede børnene, beskæftiger flere sig i dag med kvaliteten af det liv, vi helbreder børnene til. Fremadrettet er områder som bivirkninger, senfølger og rehabilitering derfor vigtige indsatsområder for at helbrede børnene til et godt liv med de samme muligheder som deres jævnaldrende.

halvkolonne_550x313__0016_forskning_220150728_Hjerneoperation_BCF_01

Læs om andre ting vi gør for børn med kræft

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling