Forskning

Børn har brug for børn

Børn og unge med kræft får besøg på hospitalet af to ambassadører blandt deres klassekammerater. Det øger børnenes trivsel og livskvalitet. Rehabiliteringsprogrammet RESPECT bliver fra 2023 et af vores faste tilbud til børn, der får kræft. RESPECT er en forkortelse af: (REhabilitation, including Social & Physical activity and Education in Children and Teenagers with cancer)

20180410 Ida Bornecancerfonden 218

Opdateret 16. marts 2023

Behandlingen af kræft hos børn er intensiv og strækker sig ofte over flere år, hvor børnene er afskåret fra deres hverdag med skole og kammerater. Det har betydning for børnenes rehabilitering. Forskning viser, at 50 % af børn, der har haft kræft, har faglige eller sociale problemer, når de vender tilbage til skolen. Og 20 % af børnene må gå en klasse om.

 

Derfor har Børnecancerfonden støttet rehabiliteringsprojektet RESPECT med 16,4 mio. kr. siden 2012. I projektet har forskere undersøgt effekten af at lade raske klassekammerater komme på faste hospitalsbesøg som ambassadører. Også når det kræftsyge barn er i isolation. Derudover bliver barnets klassekammerater og lærere undervist i, hvad børnekræft er.

 

Projektet er det første i verden, der inkluderer skolekammerater til børn med kræft i behandlingen. Og de foreløbige resultater er lovende. Ambassadørbesøgene giver i høj grad de indlagte børn noget at glæde sig over og glæde sig til, og besøgene giver børnene større trivsel og livskvalitet. Samtidig øger undervisningen i klassen både lærernes og elevernes forståelse for børnenes situation og udfordringer. Det er en hjælp for alle, når barnet vender tilbage til klassen.

"Projektet viser en øget livskvalitet hos de børn og unge, som har deltaget i rehabiliteringsprogrammet. "

Børnecancerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen

Børnecancerfonden arbejder netop på at øge overlevelsen og livskvaliteten hos børn med kræft, så det giver rigtig god mening, at vi er med til at sikre, at alle børn, der får kræft i Danmark, kan modtage tilbuddet.

På baggrund af de solide erfaringer fra forskningsprojektet har Børnecancerfonden besluttet at sikre RESPECT som et fast rehabiliteringstilbud til børn og unge med kræft. Det betyder, at programmet i fremtiden bliver en integreret del af behandlingen af børnene. Børnecancerfonden vil drive tilbuddet i tæt samarbejde med børnekræftafdelingerne på Rigshospitalet, Aarhus, Odense og Aalborg Universitetshospital.

 

De endelige forskningsresultater bliver opgjort frem mod 2025. Forskerne vil bl.a. beskrive effekten af RESPECT på børnenes skolefaglige niveau og sociale trivsel ét år efter, behandlingen er afsluttet.

 

Effekt af ambassadørordning

  • En evaluering af 1.285 ambassadørbesøg viser, at 89 % af børn med kræft og 94 % af deres ambassadører vurderer besøgsdagen mellem 1-3, hvor 1 er den bedst mulige dag, og 10 er den værste.
  • 83 % af børnene oplever ambassadørbesøget som ’noget, der gjorde dem glade’, og 82 % har haft en sjov dag.
  • 49 % beskriver, at besøget har gjort deres dag nemmere.

Effekt af skoleundervisning

  • Samlet har 2.500 klassekammerater modtaget undervisning om børnekræft.
  • Efter undervisningen vurderer lærerne, at deres egen viden (65 %) og klassekammeraternes viden (98 %) er øget. Og 83 % har lettere ved at tale om barnets kræftsygdom og behandling med klassen.
  • Undervisningen har givet 73 % af lærerne en større forståelse for det syge barns og familiens situation, og 75 % er blevet mere kompetente i forhold til at samarbejde med familien, når barnet vender tilbage til klassen.

Støt børn med kræft gennem forskning

Hvert år får 200 danske børn kræft. Børn har brug for os voksne i den kamp, som de ikke kan vinde alene.

150 kr.
250 kr.
500 kr.