Det går pengene til

Forskning

200 danske børn får hvert år kræft. Vi ved endnu ikke hvorfor. Forskning i børnekræft skal finde de svar, vi fortsat ikke kender, derfor er forskningen det bedste håb, vi har.

MG 1370

Forskning i børnekræft – viden virker

Langt den største del af vores indsamlede midler går til forskning. Det er der én god grund til: Det virker.

I 2022 uddelte vi knap 48 mio.kr. til den livsvigtige forskning. Fondens videnskabelige udvalg gennemgår alle ansøgninger og vurderer, hvilke projekter, der bør prioriteres.

Børnekræft er den hyppigste sygdomsrelaterede dødsårsag for børn over et år. Ligesom hos voksne er kræft en livstruende sygdom, som kræver hård behandling, der ofte tager flere år. Vi ved ikke, hvorfor børn får kræft, men vi ved, at de får andre og mere aggressive kræftsygdomme end voksne. Heri bliver de indlagt til behandling midt i den vigtigste periode i deres liv: Når de udvikler sig allermest fysisk, mentalt og socialt.

Derfor støtter Børnecancerfonden forskning, som søger at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af børn med kræft. Børnecancerfonden er den organisation i Danmark, der har finansieret mest kræftforskning til børn.

Midler til uddannelses- og mødeaktiviteter for det faglige miljø

Hvert år uddeler Børnecancerfonden ligeledes midler til forskellige typer af nationale og internationale uddannelses- og mødeaktiviteter for det faglige miljø, således forskere, læger og sygeplejersker i Danmark løbende kan dygtiggøre sig inden for børnekræftområde.

 

På den måde sikrer vi, at Danmark kan være førende indenfor behandling af kræft hos børn og ligeledes være en attraktiv international samarbejdspartner. Formålet er udelukkende at sikre den bedste behandling af børn og unge.

Micas Rigshospitalet055

Det gør vi for kræftforskningen

Micas Rigshospitalet093
Forskningsprojekt
2022
igangværende
Præsentation af sygeplejefaglige forskningsprojekter

Der er givet støtte til, at to sygeplejespecialister fra Aalborg Universitetshospital kan deltage i to internationale børnekræftkonferencer (NOBOS og SIOP) i 2023 og præsentere sygeplejefaglige udviklingsprojekter. NOBOS er det nordiske samarbejde mellem sygeplejersker, der arbejder med børnekræft, mens SIOP er den internationale sammenslutning af læger, sygeplejersker og andre fagpersoner, der arbejder inden for børnekræftområdet.

Projektansvarlig:

Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Stinne Just Bauditz, Aalborg Universitetshospital

Støttet med:

20.000 kr.

viser 91 af 91 projekter

Overlevelsen stiger

Børnecancerfonden er den enkeltorganisation, der har støttet mest forskning i børnekræft. Børnecancerfonden har alene de seneste fem år uddelt 170 millioner kroner til forskning i kræft hos børn.

 

For 50 år siden døde halvdelen af børn med kræft, i dag overlever 6 ud af 7.

 

I dag har Danmark nogle af de bedste overlevelsesrater i verden, fx for børn med akut leukæmi (ALL), hvor 90 pct. bliver helbredt. Men der er stadig børnekræftsygdomme, hvor prognosen er stagneret alt for tidligt, og hvor der endnu er et stort behov for forskning, hvis flere børn skal overleve.

20180413 Elin Bornecancerfonden 455

Øget fokus på bivirkninger og senfølger

At flere børn overlever kræft i dag, skyldes i høj grad, at behandlingen er intensiveret de seneste to årtier. Konsekvensen er dog, at mange børn får alvorlige bivirkninger under deres behandling, og halvdelen af dem, der overlever, har varige skader efter behandlingen med kemoterapi og stråling.

 

Så hvor forskerne i mange år har haft fokus på at helbrede børnene, beskæftiger flere sig i dag med kvaliteten af det liv, vi helbreder børnene til. Fremadrettet er områder som individuelle behandlingsforløb, bivirkninger, senfølger og rehabilitering vigtige indsatsområder for at helbrede børnene til et liv med de samme muligheder som deres jævnaldrende.

Micas Rigshospitalet026

Læs om vores øvrige indsatser for børn med kræft og deres familier

20180426 Johannes Bornecancerfonden KB 37

Familiestøtte

Alfred DSC 1136

Oplysning