FAVN

Psykosocialt tilbud til hele familien

 

FAVN

Når et barn får kræft, sættes familielivet under pres. Hverdagen forandres for både det syge barn, forældre og søskende, og der kan være brug for hjælp til at få styr på oplevelser og følelser fra sygdomsforløbet.

FAVN er et landsdækkende tilbud om psykosocial støtte til familier med kræftsyge børn – under og efter behandlingsforløbet. FAVN er også for familier, der har terminale børn eller mister et barn, og tilbuddet tilpasses den enkelte families behov.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn, barnets søskende eller måske dig selv vil have gavn af at snakke med en psykolog, er du velkommen til at ringe uforpligtende til os.

FAVN er et fælles tilbud fra Børnecancerfonden og Foreningen Cancerramte Børn. Har du spørgsmål, så skriv til favn@boernecancerfonden.dk. Du kan også benytte telefonnumrene nedenfor.

Psykologhjælp

Alle familiemedlemmer kan få psykologhjælp i den udstrækning og form, som der er behov for – akutsamtaler, individuel rådgivning eller fælles forløb.
FAVN har et netværk af psykologer i hele landet, og alle henvendelser visiteres centralt af cand.psyk. Ane Christensen, som har mange års erfaring med at rådgive familier med kræftsyge børn.

Kontakt psykolog på:
Telefon: 3080 7081
Mail: favn@boernecancerfonden.dk

Socialrådgiverbistand

Familien kan få vejledning af en socialrådgiver over telefonen eller pr. mail. Socialrådgiveren kan rådgive om familiens rettigheder og muligheder efter endt behandlingsforløb på hospitalet

FAVNs socialrådgiver har mange års erfaring med at rådgive familier med kræftsyge børn.

Kontakt socialrådgiver på:
Telefon: 3080 7081
Mail: favn@boernecancerfonden.dk

FAVN-grupper for henholdsvis kræftsyge børn & unge og søskende

Når et barn får kræft, bliver hele familiens liv påvirket. Nogle tanker vil barnet gerne dele med sine forældre – andre tanker kræver et fællesskab med jævnaldrende og ligestillede.

Det samme gælder for følelser og tanker hos raske søskende.

For at give både de syge børn og deres søskende et frirum, tilbyder vi to grupper for børn og unge.

  • Den ene gruppe henvender sig til kræftsyge børn og unge fra 8 år og opefter.
  • Den anden gruppe henvender sig til deres søskende, også fra 8 år og opefter.

Målet med FAVN-grupperne er gennem samtale at normalisere børnenes følelser, bekymringer og sorg. Børnene får en stærk indsigt ind i, at der er andre børn og unge, der har problemer, som ligner deres egne, og den fælles erkendelse kan være med til at hjælpe med at øge deres trivsel i hverdagen. Det foregår gennem hyggeligt samvær, samtale, leg, små øvelser eller tegning. Og søskende får noget tiltrængt opmærksomhed.

 

Sygebørn-gruppen ledes af psykoterapeut Josefine Diderichsen og raske søskende-gruppen ledes af psykoterapeut Line Bundgård. Der er to frivillige i hver gruppe. Alle har været på kursus hos børnegruppernes ’grand old man’, Jes Dige.

Det er gratis at deltage i grupperne og der er ingen krav om, hvor i behandlingsforløbet barnet eller søskende skal være. Børn fra 8 år kan deltage, og søskende, som har mistet, er også velkomne. Da grupperne lige er etableret, kan det være, at vi ændrer lidt på formen undervejs i forhold til alder og gruppering.

Begge grupper foregår hver anden mandag modsat hinanden kl. 17–19. Gruppen for syge børn ligger i de ulige uger, og gruppen for søskende ligger i lige uger. Børnene får mad undervejs.

Adressen er Trekronergade 26, mødelokalet øverst oppe, 2500 Valby (hos Børns Vilkår).

Vil I vide mere eller tilmelde jeres barn/børn, er I er meget velkomne til at kontakte vores psykolog og visitator, Ane Christensen, tlf 30 80 70 81 eller mail: favn@boernecancerfonden.dk

Sorggrupper

Sorggrupperne er for forældre, som har mistet et barn til kræft inden for de seneste år. Gennem dialog, undervisning og snak i mindre grupper er målet at støtte forældre til at være i livet uden deres barn. I sorggrupperne bliver man anerkendt og respekteret i sin sorg, og der er plads til at dele oplevelser, følelser og minder om barnet med andre ligestillede. I sorggrupperne behandles også konkrete udfordringer, som fx at snakke om barnet og sorgen med familie, venner, kolleger og barnets institution.

Det er gratis at deltage i sorggrupperne, og der er ingen forventninger til deltagerne udover, at man møder op med et åbent sind og lyst til at lytte og lære. Man taler efter lyst og behov i passende respekt for de andre.

Sorggruppen i København foregår hver anden torsdag kl. 18 – 20.30 hos Kræftrådgivningen i København, Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45, 2200 København N. Der er otte gange i alt.

Sorggrupperne i Aarhus foregår hver anden torsdag kl 17:00-19:00 hos TrygFondens Familiehus – Kirstinesmindevej 8, 8200 Aarhus.

Sorggrupperne ledes af psykolog Ane Christensen. For mere information eller tilmelding kontakt Ane på:

Telefon: 3080 7081
Mail: favn@boernecancerfonden.dk

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling