Banebrydende dansk forskning i behandlingen af børn med akut leukæmi (ALL)

Forskere på Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium har som de første i verden udviklet en metode til at måle kemoterapiens konkrete effekt på blodceller ved behandling af akut lymfoblastær leukæmi – den hyppigste børnekræftdiagnose i Danmark.


Forskningen, som Børnecancerfonden har støttet med knap 4,5 millioner kroner, har potentiale til at øge overlevelsen for børn med akut leukæmi og samtidig reducere risikoen for bivirkninger af den intensive behandling med kemoterapi. Det har store perspektiver for den fremtidige behandling af børn med akut leukæmi, siger Børnecancerfondens direktør.

Jeg er meget glad for, at investeringerne i dansk børnekræftforskning virker, for vi har nogle uhyre dygtige forskningsmiljøer herhjemme.

”Det er en god dag for alle os, der beskæftiger os med børnekræft, og jeg er meget glad for, at investeringerne i dansk børnekræftforskning virker, for vi har nogle uhyre dygtige forskningsmiljøer herhjemme. Børn får andre og mere aggressive kræftsygdomme end voksne, men til gengæld kan de tåle mere behandling end voksne, så kræftsyge børn bliver behandlet med så stor intensitet, som de overhovedet kan holde til, for ellers kan vi ikke helbrede dem. De nye resultater tager os et vigtigt skridt henimod at kunne vurdere, hvor meget det enkelte barn kan klare”, forklarer Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden, som er den organisation, der støtter mest dansk forskning i børnekræft.

Med den nye metode kan lægerne se, hvor intenst det enkelte barn er behandlet, og hvordan barnets individuelle omsætning af cellegifte har en betydning for, hvor effektiv behandlingen er.

I de nordiske og baltiske lande får 220 børn hvert år akut lymfoblastær leukæmi (ALL), og selvom forskning har øget overlevelsen markant de seneste 15-20 år, svigter behandlingen stadig hos ca. 10-15 pct. af børnene. Det er ikke kun sygdommen, men også behandlingen, der udfordrer overlevelsen. Hvert tredje danske barn, der mister livet efter en leukæmidiagnose, dør som følge af kemoterapibehandlingens bivirkninger.

Det tager 2,5 år at behandle ALL, og mange børn oplever alvorlige bivirkninger under den intensive kemoterapibehandling, som risikerer at forsinke behandlingsforløbet. Det er fx bivirkninger som slimhindeløsning, blodforgiftning, infektioner og svamp i lungerne.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling