Ansøg fonden

Vi støtter de projekter, der gør den største forskel for børn med kræft

Edith og Ingrid

Du kan ansøge midler til:

  • Lægevidenskabelig og anden forskning (inkl. ph.d.-projekter, forskningsstipendier og -ophold, faglige møder/konferencer samt forskningsinfrastruktur) 
  • Faglige udviklingsprojekter (fx inden for sygepleje, rehabilitering eller det psykosociale område)
  • Uddannelses- og mødeaktiviteter på børnekræftområdet
  • Oplysning og information (fx informationsmaterialer og -værktøjer) 
  • Sociale aktiviteter for børn med kræft
Micas Rigshospitalet035

Hvem kan søge fonden?

Alle kan søge om støtte til projekter og aktiviteter inden for fondens formål. I vores ansøgningsvejledning kan du læse mere om kriterierne for ansøgning og støtte.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

20180413 Elin Bornecancerfonden 343

Det er vigtigt, at du læser ansøgningsvejledningen, før du søger. Din ansøgning kommer ikke i betragtning, hvis den ikke opfylder vores ansøgningskrav.  

Ansøgningsfristen for at søge midler er hvert år den 1. oktober kl. 12.00. 
– undtaget ansøgninger om midler til forskningsstipendier, der kan søges året rundt. 

Statusrapport og afsluttende rapport

Vi beder alle bevillingsmodtagere om at holde os opdateret om projektets fremdrift og resultater. Det gør vi for at sikre, at fondens indsamlede midler går til de projekter, som gør den største forskel for børn med kræft. Og for at vi kan formidle vigtige forskningsresultater til bl.a. samarbejdspartnere og til familier der har et barn med kræft.

 

Hvis du har modtaget midler fra Børnecancerfonden til et forsknings-, udviklings- eller oplysningsprojekt, beder vi dig om at sende os en statusrapport på projektet én gang årligt, indtil projektet er afsluttet. Skabeloner til statusrapporter findes her. Når du har udfyldt skabelonen, skal du maile den til kontakt@boernecancerfonden.dk.

 

Når dit projekt er afsluttet, beder vi dig om at sende os en afsluttende rapport på projektet, vedlagt et afsluttende regnskab. Skabeloner til afsluttende rapporter findes her. Når du har udfyldt skabelonen, skal du maile den til kontakt@boernecancerfonden.dk

BC Riget 16

Læs mere om, de projekter vi tidligere har støttet