Støt som fond

Støtte fra fonde

Børnecancerfonden modtager hvert år donationer fra gavmilde privatpersoner, virksomheder, foreninger og fonde. Disse bidrag er rygraden i fondens økonomi, for vi modtager ikke offentlig støtte eller midler fra andre kræftorganisationer. Vi er dybt taknemmelige for alle dem, der gør en indsats.

Edith DSC4501RET

Fonde som har støttet med 100.000 kr. eller derover i 2024

 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Ole Kirks Fond
 • Ege Fonden
 • Sportgoodsfonden

Fonde som har støttet med 50.000 kr. eller derover i 2024

 • Fabrikant Chas. Otzens Fond
 • Honorarfonden
 • Fonden Lenskjoldhus
 • Bingoklubben Børnevennen Helsingør

Fonde som har støttet med 25.000 kr. eller derover i 2024

 • Enid Ingemanns Fond

Fonde som har støttet med 10.000 kr. eller derover i 2024

 • Familien Hede Nielsens Fond 
 • EX-TABLE 1257 Kongens København
 • Fonden den Danske Diakonissestiftelse
 • Lions Club Hobro

Fonde som har støttet med 100.000 kr. eller derover i 2023

 • TrygFonden
 • Ege fonden (Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond)
 • Fonden af 1. december 1997
 • Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
 • Ragnhild Bruuns Fond
 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Johan Schrøders Fond
 • Civilingeniør H. C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Hoffmann og Husmans Fond
 • Edith Therkildsens Fond
 • MICA Fonden
 • Gangstedfonden
 • Glashofs Legat
 • Fabrikant Chas. Otzens Fond
 • Henrik Henriksens Fond
 • Ole Frederiksens Familiefond
 • Oda og Hans Svenningsens Fond
 • Edith og Søren Kiilerich Hansens Familiefond
 • Aage og Johanne Louis Hansens Fond
 • Marie-Helene Andersens Fond
 • Lars Larsens JYSK Fond
 • Smukfonden

Fonde som har støttet med 50.000 kr. eller derover i 2023

 • Jascha Fonden
 • Knud Højgaards Fond
 • BHI fonden
 • NTI Fonden
 • Honorarfonden
 • Heinrich og Laurine Jessens Fond
 • Metro-Schrøder Fonden
 • Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond
 • Cand.pharm. Ove Lund og hustrus Fond

Fonde som har støttet med 25.000 kr. eller derover i 2023

 • Simon Spies Fonden
 • Louis Petersens Legat

Fonde som har støttet med 10.000 kr. eller derover i 2023

 • Storkøbenhavnske Odd Fellow logers Humanitære Fond
 • FLSmidth & Co. A/S Donation Fund
 • Grosserer Jens Lindes Familiefond
 • Direktør Curt Stenders Mindefond
 • Familien Hede Nielsens Fond
 • EX-TABLE 1257

Støtte fra fonde i 2022

Fonde som har støttet med 100.000 kr. eller derover i 2022

 • Arvid Nilssons Fond
 • Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
 • Hoffmann og Husmans Fond
 • Goldmann Sachs Gives
 • Edith og Søren Kiilerich Hansens Familiefond
 • TrygFonden
 • Østifterne
 • Gangstedfonden
 • Henrik Henriksens Fond
 • Cancerlivfonden
 • Ragnhild Bruuns Fond
 • John og Birthe Meyer Fonden
 • Aage og Johanne Louis Hansens Fond
 • Det Nissenske Familiefond
 • Ole Frederiksens Familiefond
 • Hempel Fonden
Navigationspil

Fonde som har støttet med 50.000 kr. eller derover 2022

 • Ladies Circle Gentofte
 • Fabrikant Chas. Otzens Fond
 • Foundation Chanel
 • Købmand Sven Hansen og hustru Ina Hansens Fond
 • I.F. Lemvigh Müllers Fond
 • Metro-Schrøder-Fonden
 • Rektor Christian Hein Johansens Mindelegat
 • Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond
 • Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Navigationspil

Fonde som har støttet med 10.000 kr. eller derover i 2022

 • Enkefru Sophie Fonnesbech født Maags Legatfond
 • Direktør Curt Stenders Mindefond
 • Asta og Jul. P. Justesens Fond
 • Logen Blicher
 • Johannes Døbers Kirke Igenbrugsen
 • Frimurerlogen Kosmos
 • Københavns Kommunes Fællesfond
Navigationspil