Sportcar Event

Sportcar Event

– en vigtig del af styrken for børnene

 

Ny behandling og støtte til familier med kræftsyge børn

Selvom vi er nået langt, så er børnekræft stadig den hyppigste medicinske dødårsag hos danske børn over 1 år. Børn får andre og mere aggressive typer af kræft end voksne – og lever et længere liv med senfølger. Derfor er der behov for en særskilt indsats på området. Børnecancerfonden er den enkeltstående organisation, der har finansieret mest dansk forskning i børnekræft de seneste 20 år – og vi går forrest i forhold til forskning i nye behandlingsmuligheder.

I dag overlever størstedelen af alle børn med kræft, men behandlingsforløbet er en voldsom belastning for alle familiemedlemmer, og ikke sjældent ender forældrene med tegn på fx. posttraumatisk stresssymptom. Der er et stort behov for støtte til familierne, og derfor støtter Børnecancerfonden sideløbende med forskningen en række faste støtteprojekter for familierne.

 

Sportscar event

 

Sportscar Event – en vigtig del af styrke for børnene

I 16 år har Sportscar Event samlet ind til Børnecancerfonden. I alt har de samlet 15,2 millioner kroner ind til forskning i børnekræft og støtte til familier med kræftsyge børn.

Det mangeårige og trofaste samarbejde betyder meget for Børnecancerfondens arbejde. Det betyder, at vi kan støtte større og flerårige projekter, som vi ved gør en stor forskel for børnene og deres familier. I 2018 gik hovedparten af fondens midler igen til børnekræft- forskning, men vi prioriterede også midler til andre vigtige projekter, der direkte støtter familier til kræftsyge børn.

Læs mere om Sportscar Event

Sportscar Event er bl.a. med til at støtte:

Rehabiliteringslejren "Cool Camp"

Rehabiliteringsprojektet "RESPECT 2.0"

Ungeambassadører

Kortlægning af arvemateriale

Genoprettelse af immunsystemet efter leukæmiformen, AML

Tarmskader som indikator på infektioner

Vedligeholdelses-behandling til børn med leukæmiformen, ALL

Ny teknik til måling af tilbagefald af leukæmiformen, AML