Søg et omsorgslegat

Alle børn under 18 år med en kræftdiagnose kan søge Børnecancerfonden om et omsorgslegat.

Du kan søge legatet via ansøgningsskemaet længere nede på siden.

 

Legatet kan søges under kræftbehandlingen og op til fem år efter afsluttet behandling.

 

Du kan søge om fire forskellige typer af omsorgslegater: 

 

 • et legat ved diagnose
 • et legat ved tilbagefald
 • et legat ved senfølger
 • et særlegat ved uhelbredelig sygdom. Pengene er ubundne, så I bestemmer selv, hvad der kan give jeres barn mest glæde.
   

Dokumentation

Du skal vedhæfte dokumentation for, at diagnosen er en kræftsygdom.

 

Dokumentationen skal:

 • være på brevpapir fra en børnekræftafdeling
 • have påført dato, barnets fulde navn og CPR-nummer
 • være underskrevet med tydelig underskrift
   

Der kan søges om ét legat for stillet diagnose.

 

Et barn kan modtage:

 • 1 diagnoselegat
 • 1 tilbagefaldslegat
 • 1 senfølgelegat
   

Tilbagefalds- og senfølgelegat
 

Når du søger om legat ved tilbagefald eller senfølger, skal der vedhæftes et brev fra behandlende læge, der beskriver dette. Tilbagefald og senfølger er altid en lægelig vurdering.

 

Særlegat

Du kan søge om særlegatet, når behandlingen ikke er helbredende, og døden er forholdsvist nært forestående (dvs. uger til få måneder).
Ansøgningen skal vedhæftes terminalerklæring eller tilsvarende lægebrev eller notat.