Skattefradrag

Din donation til Børnecancerfonden er fradragsberettiget.

     Støt nu     

Du kan få fradrag for din støtte til Børnecancerfonden

Såvel privatpersoner som virksomheder kan få fradrag for donationer til velgørenhed. Når du giver en donation til Børnecancerfondens generelle formål, kan du opnå fradrag på op til 16.600 kr. i 2020. Bidrag til forskning finansieret af Børnecancerfonden er fuldt fradragsberettiget, uanset størrelse jf. ligningslovens §8H. Indberetning er en betingelse for fradrag.

Børnecancerfonden indberetter alle donationer til SKAT via CPR-nummer eller CVR-nummer (virksomheder). Såfremt I er en virksomhed, som ønsker skattefradrag, skal I kontakte os på kontakt@boernecancerfonden.dk og oplyse virksomhedens CVR-nummer. Hvis du er en privatperson, der ønsker at få fradrag, skal du opgive dine oplysninger via rette link til højre.

Børnecancerfondens indsamlinger

Børnecancerfonden er en privat fond, og vi er 100 % afhængige af gaver og donationer.

Børnecancerfondens indsamling er anmeldt til Indsamlingsnævnet (Indsamlingsnummer 00053) og omfattet af indsamlingslovens §4, stk. 1.

Vi samler midler ind ved at opfordre til at donere til fondens arbejde via vores hjemmeside, Facebook-indsamlinger, sms og Mobilepay – og i samarbejde med sponsorer, som fx Team Rynkeby. Derudover foretager vi hvervning af donorer via telemarketing.

Børnecancerfonden laver ikke husstandsindsamlinger.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling