RESPECT

Ambassadør-venner fastholder børn med kræft i fællesskabet

RESPECT er et banebrydende rehabiliteringsprogram for børn og unge med kræft. Det går ud på, at to skolekammerater bliver udpeget til såkaldte klasse-ambassadører, der besøger barnet fast på hospitalet. Og hele klassen bliver undervist i, hvad børnekræft er. Programmet øger livskvaliteten hos børn med kræft og bevarer børnenes plads i fællesskabet blandt jævnaldrende.

Børnehistorie Alberte

Red. 8. september 2023

RESPECT startede som et forskningsprojekt i 2012, og vi har støttet det helt fra begyndelsen. For os er projektet nemlig vigtigt. Og det er der én god grund til: Det virker.

 

Børn med kræft er i lange perioder afskærmet fra deres hverdagsliv med skole og kammerater pga. den intensive behandling. De udfordringer, som det fører med sig, er ofte bundet op på børnenes sociale og faglige kompetencer. At kunne indgå i et børnefællesskab og gennemskue de sociale spilleregler i samspil med alderssvarende. Og at kunne følge med i klassens faglige niveau.

 

Derfor er det afgørende at støtte børnene i det sociale og faglige fællesskab i skolen.

Børn har brug for børn

Med RESPECT-programmet er det første gang på verdensplan, at forskere har undersøgt effekten af at integrere kræftsyge børns venner i behandlingen. Forskerne har modtaget over 16 mio. kr. af Børnecancerfonden.

 

Resultaterne er så gode, at RESPECT i 2023 bliver et af fondens faste tilbud til alle børn og unge med kræft i Danmark.

"RESPECT markerer et paradigmeskift i rehabiliteringen af børn og unge med kræft."

Hanne Bækgaard, forskningsleder, postdoc

Venner er den største motivationsfaktor for børn og unge med kræft

De børn og unge med kræft, der har været med i forskningsprojektet, beskriver bl.a., at ambassadørerne hjælper dem med at overvinde fysiske og psykosociale udfordringer. Vejen tilbage til skolen og hverdagslivet bliver meget lettere for børnene takket være deres ambassadør-venner. Børnene beskriver, at det er de fælles oplevelser på hospitalet – ambassadørerne har set dem, mens de har været allermest sårbare – der giver en gensidig forståelse, som motiverer børnene til at deltage i skoleliv, sport og hverdagsaktiviteter.

 

Samtidig øger skoleundervisningen klassens forståelse for barnets sygdom og de bivirkninger, der kan være til behandlingen. Det kan være, at deres kammerat er mere træt eller har sværere ved at koncentrere sig end normalt. Eller at barnet har mistet håret pga. kemoterapien. Viden skaber tryghed og øger klassekammeraternes omsorg og empati for det barn, der vender tilbage til skolen efter et kræftforløb, viser RESPECT-projektet.

 

Tilslutningen til programmet er stor. Over 90 % af børn med kræft siger ja til at deltage i RESPECT.

Venskaber var vigtig ”medicin” for Alberte

Et af de børn, der har deltaget i programmet, er Alberte. Hun har haft stor glæde af at deltage i RESPECT.

 

Albertes mor, Kristine, fortæller:

"Da Alberte fortsat ikke er frisk nok til at komme i skole, har det været rigtig dejligt med ambassadørbesøg – hun har to gode veninder fra klassen, der kommer, når hun er indlagt. Alberte elsker at være ”vært” og vise rundt og fortælle om sit forløb. Det gør, at Alberte fortsat har kontakt med klassen – og veninderne har gerne en hilsen med fra alle de andre."