Ansøgningsfrist er hvert år d. 1. oktober kl. 12.00.

– undtaget ansøgninger om midler til forskningsstipendiater, der kan søges året rundt.

Projekt

Hvad søges der støtte til?*

VU = fondens Videnskabelige Udvalg
Ved behov sendes ansøgninger om forskningsinfrastruktur og forskningsophold til bedømmelse hos VU.

Er beløbet helt eller delvist søgt andetsteds?*

+ Tilføj række

Har du tidligere modtaget støtte fra Børnecancerfonden til formålet?*

+ Tilføj række

Ansøger

+ Tilføj række

Din arbejdsplads

Bilag

Træk filer herind eller klik for at vælge en fil
Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling