Støtte til familierne

Omsorgslegater til børn og unge med kræft

Alle børn under 18 år med en kræftdiagnose kan ansøge Børnecancerfonden om et omsorgslegat.

20180426 Johannes Bornecancerfonden KB 24

Sådan søger du et omsorgslegat

Der kan ansøges om ét legat ved diagnose, ét legat hvis der opstår tilbagefald og yderligere ét legat, hvis barnet får senfølger. Pengene er ubundne, så I bestemmer selv, hvad der giver jer mest glæde – måske en rejse, en tablet eller noget helt tredje. 

 

Ved legatansøgningen vedrørende diagnose vedlægges dokumentation fra hospitalsafdelingen, hvoraf diagnosetidspunkt, diagnose og behandlingsforløb fremgår.

 

Ved legatansøgning vedr. tilbagefald eller senfølger, vedlægges lægedokumentation fra hospitalsafdelingen på, at der er tale om tilbagefald eller senfølger. Al dokumentation skal altid indeholde navn og CPR-nummer.

 

Ansøgninger behandles hurtigst muligt. Max behandlingstid er 6 uger.

Alfred Med Balloner 2