Støtte til familierne

Efterskolelegater

Børnecancerfonden arbejder for at give børn og unge med kræft et godt liv med de samme muligheder som jævnaldrende. Derfor kan unge med kræft og deres søskende søge os om støtte til at komme et år på efterskole.

 

Legatet kan søges under barnets kræftbehandling og op til fem år efter afsluttet behandling.

DSC4892RET

Kom på efterskole med støtte fra Børnecancerfonden

Unge med kræft under 18 år kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan søskende til en ung med kræft. Efterskoleopholdet skal støtte de unge i at vende tilbage til hverdagen efter behandlingsforløbet. For søskende skal efterskoleopholdet give mulighed for at få et afbræk fra en hverdag, der som oftest er præget af deres brors eller søsters kræftsygdom.

Pexels Ingo Joseph 609771

Sådan søger du et efterskolelegat

Både unge med kræft og deres søskende skal være under 18 år på ansøgningstidspunktet, og der må maksimalt være gået 5 år, siden det syge barn/unge var i aktiv kræftbehandling. Ved ansøgning beder vi om, at der foreligger dokumentation for optagelse på en efterskole, og at der medsendes en udtalelse fra en socialrådgiver om, at et efterskoleophold vil gavne den pågældende unge.

 

Man kan ansøge om økonomisk støtte op til 10.000 kr. per semester, eller hvad der svarer til 20.000 kr. for et helt skoleår. Legatet udbetales i rater à 10.000 kr. pr. semester.

Strålebehandling til børn

Som udgangspunkt ansøger man samlet for efterårs- og forårssemesteret inden opstart af skoleåret.

 

Det er også muligt at ansøge om støtte til et igangværende semester eller skoleår. Vi støtter dog ikke semestre, der allerede er afsluttet. Ansøger man for et igangværende forårssemester, vil legatet således være på 1 x 10.000 kr. Ansøger man for et igangværende efterårssemester og det kommende forårssemester, vil legatet være på 2 x 10.000 kr.

Pexels Cottonbro Studio 6214560