Støt som privat

Betænk Børnecancerfonden i dit testamente

Og hjælp børn med kræft. Ring til os allerede i dag.

BC 4

Hjælp dine efterladte – tag stilling til din arv

De fleste betænker naturligvis deres nærmeste i et testamente. Mange ønsker samtidig, at en del af deres arv skal gøre en forskel for udsatte mennesker. Det er en stor hjælp for dine efterladte, hvis du har taget stilling til, hvad der skal ske med dine værdier. 

 

Med din arv kan du fx være med til at sikre omsorg og bedre behandling for de hundredvis af danske børn, der hvert år er i behandling for kræft. Seks ud af syv børn overlever, men halvdelen af børnene har varige skader efter kræftsygdommen og den intensive behandling. 

150527 Sif 07

Betænk velgørenhed, uden dine arvinger får mindre

Du kan faktisk betænke Børnecancerfonden i dit testamente, uden at dine arvinger får mindre af din arv. Børnecancerfonden er fritaget fra at betale afgift, hvilket betyder, at al arv doneret til fonden går ubeskåret til kampen mod børnekræft.

 

Man kan også donere en del af sin arv til fonden med en bestemmelse om, at vi betaler afgiften for de øvrige arvinger – på den måde arver dine slægtninge ikke mindre, og du får reelt frigjort en større del af din arv til dine arvinger.

Alfred DSC 0045
Få mere ud af din arv

Vi dækker udgifterne

Vi anbefaler, at du skriver dit testamente sammen med en advokat, der kan sikre, at testamentet er tilpasset netop dine forhold og samtidig er juridisk holdbart. Vælger du at betænke Børnecancerfonden i dit testamente, har vi mulighed for at give et tilskud op til 5000 kr. inkl. moms, som en del af omkostningerne til advokaten.

Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt. Advokaten skal blot sende faktura samt kopi af testamentet før det bliver underskrevet af notaren, så vi kan sikre, at vores formål er betænkt korrekt. Først når testamentet er accepteret af Børnecancerfonden, vil fakturaen blive betalt. Faktura samt kopi af testamentet kan sendes til: kontakt@boernecancerfonden.dk

Afgifter til staten af din arv

Alle arvinger, undtagen ægtefæller, skal betale boafgift af beløbet, hvis det overstiger et særligt bundfradrag. Forældre og børn betaler 15 pct. i afgift, mens andre, der indskrives i testamentet, betaler en højere afgift (tillægsboafgift).

Micas Rigshospitalet058

Andre måder at støtte på

Pexels Ivan Samkov 7621140

Støt, når du handler

Mange gode ting og sager støtter den gode sag.

20180413 Elin Bornecancerfonden 277

Engangsdonation

Læs om at indbetale en engangsdonation til Børnecancerfonden via bankoverførsel.

Merchandise Sportyfied (1)

Tøj og merchandise

Læs om at købe Børnecancerfondens merchandise og tøj.

Pexels George Becker 356661

Skab et minde

Sig farvel på en fin måde ved at samle ind eller give en mindegave.