Regler og vilkår for donationer

Formål

 

Disse betingelser er gældende for alle donationer, der indbetales  på boernecancerfonden.dk.


Donationerne vil gå til fondens formål. Børnecancerfondens bestyrelse vurderer, hvor pengene gør mest gavn ift. fondens formål – forskning, sociale projekter samt udviklingsprojekter, oplysning og familiestøtte.
For både faste og enkelte donationer gælder det, at donor har mulighed for at markere i formularen, hvis hele bidraget skal gå til forskning finansieret af Børnecancerfonden.

 

Beløb til forskning er fuldt fradragsberettiget, uanset størrelse jf. ligningslovens §8H.

Børnecancerfondens indsamling er anmeldt til Indsamlingsnævnet (Indsamlingsnummer 00676) og omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

 

Børnecancerfonden er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO.

 


Fast- og enkeltdonation

 

Når en donor støtter Børnecancerfonden igennem en fast aftale med Betalingsservice bliver første bidrag trukket hurtigst muligt.

 

En enkeltdonation trækkes med det samme på det angivne betalingskort eller Mobilepay


Følgende betalingsmetoder modtages ved en fast donation:

  • Betalingsservice


Følgende betalingsmetoder modtages ved enkeltdonation:

  • Dankort
  • VISA,
  • American Express
  • MasterCard
  • JCB
  • Maestro
  • MobilePay


Indsamlinger og donationer via Betternow


Oprettelse af indsamlingsside


Alle kan blive indsamlere ved at oprette en indsamlingsside. Når du har valgt et projekt, laver du din egen personlige indsamlingsside med tekst, billede/video, et mål for, hvor meget du vil indsamle, samt en dato for hvornår indsamlingen slutter. 


Når du er klar, deler du indsamlingssiden med andre, så de kan støtte din indsamlingsside med donationer til det projekt, du har valgt. Du kan til enhver tid ændre tekst, billede/video, mål og slutdato på din indsamlingsside.


Bidrag


Når du giver et bidrag til en indsamlingsside, bliver din donation sendt direkte til os og øremærket til det projekt, indsamleren har valgt, og som er vist på Indsamlingssiden. Du modtager en e-mail, som en bekræftelse af bidraget. Du kan desuden anmode om en 
kvittering efter at du har givet dit bidrag. For at anmode om en kvittering, skal du skrive til kontakt@boernecancerfonden.dk.


Password 


Du alene er ansvarlig for at holde din adgangskode og konto fortrolig, samt for enhver udtalelse, handling eller undladelse, der foretages ved brug af din adgangskode og din konto, inklusiv alle sendte mails og alle pådraget omkostninger herved. 


Du skal derfor sørge for, at ingen andre får adgang til din adgangskode og din konto. Vores medarbejdere vil aldrig spørge dig om din adgangskode.


Priser


Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast aftale.


Kvittering


Både ved fast- og enkeltdonation modtager donor straks efter donationen en kvittering på den angivne e-mailadresse.


Køb og ansvar


Hvis donor vælger, at den faste donation skal gå til forskning, vil hver efterfølgende donation gå til forskning. Dette kan til enhver tid ændres, ved at kontakte Børnecancerfonden telefonisk.


Hvis donor har oplyst sit CPR-nr. til Børnecancerfonden med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Børnecancerfonden sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Børnecancerfonden til donor, ligesom donor ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.


Ønsker donor at opnå skattefradrag for et allerede doneret beløb via SMS, Facebook eller online/bankdonation, kan det gøres her.


Registrering af oplysninger


Børnecancerfonden registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. 


Oplysningerne videregives ikke, men Børnecancerfonden gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Børnecancerfonden bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort 
sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.


Yderligere informationer kan findes i Børnecancerfondens persondatapolitik.


Ophør


Hvis donor ønsker at stoppe sin faste aftale, kan dette ske ved at kontakte Børnecancerfonden på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden d. 10. i måneden, vil den faste aftale stoppe før næste betaling.


Fortrydelsesret


Der er gives ingen fortrydelsesret på donationen, da beløbet går til velgørende arbejde.


Reklamationsbehandling


Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.


Børnecancerfonden
Vester Farimagsgade 1, 3. sal
1606 København V
Tlf. 35 55 48 33
kontakt@boernecancerfonden.dk
CVR-nr. 18403498

 

Sidst opdateret den 23. november 2023