Om os

Børnecancerfondens direktør

Marie DSC5587RET

Marianne Benzon Nielsen

”Som sygeplejeelev i 1984 havde jeg mit første møde med kræftsyge børn og deres familier. Siden dette første møde er det efterhånden blevet til mange år, hvor jeg via mit arbejde på Rigshospitalets børnekræftafdeling og mit arbejde som leder af Ronald McDonald Hus, har været i tæt kontakt med kræftsyge børn og deres familier.

 

Igennem næsten 40 år har jeg fulgt udviklingen indenfor området. En udvikling, der heldigvis er gået i en positiv retning blandt andet pga. livsvigtig forskning og samarbejde over landegrænserne. 

Marianne Portræt

Ingen børn skal dø af kræft

I dag overlever flere børn deres kræftsygdom, og behandlingsmetoderne er bedre. Vi har et øget fokus på senfølger af kræftbehandlingen, og på det svære liv, der følger med det at være barn og kræftsyg eller pårørende til et sygt barn.

 

Der bliver gjort meget, men der er behov for at gøre endnu mere. Der er stadig børn, der mister livet pga. kræft. Mange børn har svære bivirkninger af deres behandling, og der er brug for særlig støtte til det kræftsyge barn og dets familie. Vores vision er, at ingen børn skal dø af kræft, og alle børn skal overleve til et liv uden senfølger.

20180413 Elin Bornecancerfonden 432

Støt børn med kræft

I dag overlever 6 ud af 7 børn deres kræftsygdom - vil du være med til at redde det 7.?

150 kr.
250 kr.
500 kr.