Forskning er det bedste håb

Laura3 E1554116781757 1120X500

Et håb for Laura

Børnecancerfonden fulgte familien Piester-Stolpe et helt år – det kom der serien ’Et håb for Laura’ ud af. Her mødte vi den gladeste, mest kvikke lille pige, der var ramt af så stor en uretfærdighed. Laura havde en såkaldt DIPG (diffust infiltrerende pons gliom), en tumor på hjernestammen, der er uhelbredelig. Efter optagelserne sov treårige Laura Piester-Stolpe stille ind. 

 

Vores tanker er med familien og alle de andre familier, der har mistet deres barn til kræft.

 

Laura og hendes families situation er et frygteligt eksempel på, at vi er forpligtet til at fortsætte arbejdet og støtten til forskningen, så ingen børn skal dø af kræft, og alle børn kan overleve til et liv uden senfølger. Dette er et tydeligt eksempel på, at selv om vi er kommet langt med forskningen, så er vi ikke i mål endnu. 

Se eller gense vores føljeton til minde om Laura nedenfor. 

Laura5

Fakta om forsøgsenheden på Rigshospitalet

’Ny Medicin til Børn med Kræft’ er en enhed til de børn, der har en kræftsygdom, hvor der enten ikke findes en standardbehandling, eller hvor den kendte standardbehandling ikke har virket.  

 

Laura kom i behandling 14 dage efter diagnosen og fik medicin samt 30 strålebehandlinger. En behandling, der blev til gennem ”Ny Medicin til Børn med Kræft,” hvor der bliver taget en biopsi af hendes tumor, som sendes til Paris til undersøgelse. Ud fra undersøgelsen af biopsien, laves der en behandlingsplan, som er specielt målrettet til Laura.

Hjerneoperation

En vigtig rolle i fremtidens kræftbehandling af børn

I samarbejde med lignende afdelinger i Norden og resten af Europa tester forsøgsenheden nye behandlinger, der er specielt målrettet hvert enkelt barn. Enheden har eksisteret siden 2014 og blev i 2017 akkrediteret som ’Early Phase Centre’.

 

Det var Børnecancerfonden, der gav Rigshospitalet den allerførste donation til at opbygge enheden og sætte gang i de vigtige forsøg. Siden har fonden støttet enheden med knap 5 millioner, for den spiller en vigtig rolle i fremtidens kræftbehandling af børn. 

BC Riget 16