Fakta

Familien i en ny virkelighed

Når et barn får kræft, følger en lang periode med usikkerhed og ventetid, medicin, bivirkninger, et helt nyt sprog på hospitalet og en ny hverdag. En børnekræftdiagnose har store konsekvenser for hele familien.

Edithogingrid DSC4612RET

Børn, der får kræft, benytter forskellige mestringsstrategier for at finde fodfæste i den nye hverdag. Afhængig af barnets alder kan den ny virkelighed opleves mere eller mindre abstrakt. Nogle børn bliver meget stille i starten og trækker sig ind i sig selv. Andre har brug for at tale rigtig meget for at forstå. Barnet kan samtidig blive påvirket af, at det måske er første gang, han eller hun oplever forældrene så kede af det.

 

Hverdagen, som barnet kender den, bliver pludselig radikalt ændret og skemalagt i forhold til undersøgelser, indlæggelser og ventetid. Det sociale samvær med kammeraterne i daginstitutionen, skolen og til fritidsaktiviteter bliver afløst af rigtig meget voksenkontakt med forældrene og personalet på hospitalet.

 

Samtidig bliver livet i familien et andet. Ofte lever forældre og børn adskilt, fordi den ene forælder tager orlov fra arbejdet og er indlagt med det syge barn, mens den anden forælder er hjemme med eventuelle søskende. Er der stor geografisk afstand til hospitalet, mindskes muligheden for besøg på hospitalet. Det gør den fysiske adskillelse endnu mere markant.

Søskende betaler også en pris

De hyppige og måske langvarige indlæggelser ændrer også hverdagen for raske søskende. Sociale arrangementer og fritidsaktiviteter bliver fx aflyst, fordi forældrene ikke har tiden eller overskuddet.

 

Foruden store bekymringer for deres syge barnet skal forældrene få livet i familien til at hænge sammen – logistisk og økonomisk. Og når barnet bliver udskrevet fra hospitalet, har forældrene ansvar for barnets pleje og administration af medicin i hjemmet. Det er et stort ansvar, som skaber yderligere bekymring hos mange forældre.

Søg hjælp og støtte

Familierne kan få hjælp og støtte gennem Børnecancerfonden under og efter behandlingen. Både børn og forældre kan fx få gratis psykologhjælp. Vores psykolog hjælper forældrene med at finde frem til den form for støtte, der bedst hjælper familien som helhed og/eller enkelte familiemedlemmer. Alle familier er forskellige. Derfor tilbyder vi fx både individuel terapi, samtalegrupper og familieterapi i hjemmet.

 

Læs mere om Børnecancerfondens tilbud til familier med et kræftsygt barn.